Friend

Posted on at


Bạn bè là...
Khi tôi gục ngã, bạn nâng đỡ
Khi tôi buồn bã, bạn dỗ dành
Khi tôi vui, bạn cười
Khi tôi buồn, bạn khóc
Và khi tôi muốn chết, bạn sẽ ngăn tôi lại
Chỉ vì bạn muốn tôi mãi bên cạnh bạn
Bởi vì tình bạn mạnh mẽ hơn những gì từ ngữ có thể thể hiện
HÃY MÃI BÊN CẠNH TÔI, BẠN CỦA TÔI ƠI !


TAGS:


About the author

Tiffany_Pham

Don't Worry Be Happy

Subscribe 1677
160