Gamitin ang isip o sentido kumon

Posted on at


Dapat gamitin natin ang ating sentido kumon sa pag alok ng iyong nalalaman..

If you are regularly sending money to your family and relatives back home,you must prepare a realistic budget for their needs.You must prepare this budget together with them so that you so not send them more or less than what they actually need.On the other hand,they should not be tempted to use the money for items not included in the budget.This will happen only if they know that you will not send any more than what you have agreed on.

Kinakailangang matatag ang inyong loob sa mga bagay na ganito.Kayo ang responsable sa inyong pag iimpok.Nararapat lang na igalang ng inyong mga kamag anak ang inyong pagmamalasakit sa kanila..Di dapat na maging  "martir " .

          Bawat isa sa atin ay may angkop na pananagutan.About the author

160