بشردوستی پایدار و کارآفرینی اجتماعی در شورای روابط خارجی با جی ام آر اف(GMRF) , یک کودک در یک زمان

Posted on at


شب گذشته .بانو الیسا مونتانی”Elissa Montani”  موسس و مدیر اجرایی سازمان تمویل سلامتی جهانی خانم رویا محبوب و من را برای اشتراک در همایش انجمن روابط خارجی دعوت کرده بود. خانم الیسا مونتانی , جوردن کاسالوو موسس و معاون سازمان رویای بهار و پول ریکوف موسس و مدیر اجرایی سازمان کهنه سربازان امریکا برای افغانستان و عراق از سخنرانان بودند. گردانندگی همایش به عهده ریچارد ان هاس”Richard N Haass” بود.

در جریان همایش گویندگان در مورد سازمانهای خیریه خود معلومات دادند و اینکه چگونه به این موقعیت رسیدند, کارهای که تا حالا انجام داده اند و اهداف آینده خود را تشریح  کردند. از اشتراک کننده گان پرسش گرفتند و پاسخ دادند. من با بانو رویا محبوب در ردیف دوم دقیقا عقب آقای رایان دونووانRyan Donovan”“ یکی از نویسنده های بانو الیسا و دو کودک از سازمان تمویل سلامت جهانی نشسته بودم. کودک نخست احمد اهل عراق بود که بینایی و یک بازویش را در عراق از دست داده بود. 

و بعدی نگاونگ”Nqawang” از هند کسی که هردو دستش را در اثر برق گرفتگی از دست داده است.

 

بانو الیسا مونتالی در مورد ماموریت اش صحبت کرد. فلسفه کاری اش" یک کودک در یک زمان" بسیار مشهود بود که به هر کودک به شکل انفرادی توجه میکنند. برخلاف سازمان بانو الیسا که یک کودک برایش شاید سالها کار داشته باشد, برای دیگر سازمان ها تعداد, بسیار مهم است, مانند سازمان دیدگاه بهاری که پنج هزار عینک را در یک هفته در کشورهای در حال توسعه توضیع میکند. نتیجه کار سازمان تمویل سلامتی توانمند سازی یک دختر و یا پسر برای غالب شدن بر مصیبتی است که در نتیجه آن یک عضو بدن خود و یا بینایی خود را از دست داده است و یا سوخته است. کسانیکه تحت حمایت سازمان تمویل سلامتی جهانی قرار میگیرند سفیران خوب حسن نیت برای ایالات متحده آمریکا و سامانه آموزشی و اجتماعی آن است.

جوردن کاسالوو اهمیت برنامه پذیرش تقصیر”#Embrace Failure” را به حیث یک روند برای آموختن و انکشاف برنامه های بلند مدت توضیع داد. او مزیت های استفاده از راه حل های متفاوت برای خنثی سازی خطرها را بیان کرد, و همچنین اهمیت تکیه یک سازمان روی فرصت های متفاوت را از بخش غیر انتفاعی تا دولت, و بخش خصوصی را شرح داد, جاییکه دولت و بخش خصوصی برای موازنه کردن بازار”#ScaleToMarket” و حمایت از تجارت پایدار باهم کار میکنند. ”#Sustainablebusiness”

 


پول ریکاف”Paul Rieckhoff”  اهمیت کارآفرینی اجتماعی”#Social Entrepreneurship”  را تشریح کرد و در مورد سهم رسانه های اجتماعی “#Socialmedia”و دیجیتالی “#DigitalMedia”برای شناسانده یک برنامه و انکشاف برنامه های آموزشی مانند برنامه جی ال بل جدید”#GLBill” سخن راند. بعدا من و پول”Paul” با استفاده از تویتر باهم در تماس شدیم. این فرصتی بود برایش برای سپاسگذاری از من و اشتراک گذاری کارهای که ما با برنامه ارائه”Give Project” و کارآفرینی برای کهنه سربازان “#VeteranEntrepreneurship” انجام داده ایم.

در گفتگو به این نتیجه رسیدیم که سازمانهای بشردوستی برای نتایج بلند مدت نیاز به توجه بیشتر به برنامه برگشت سرمایه گذاری و ایجاد بشردوستی پایدار دارند.

این همایش برایم بسیار آموزنده بو و مرا متقاعد کرد که باید از این هم بسیار در یک برنامه عمیق تر نگاه کرد. با استفاده از فلسفه کاری بانو الیسا مونتانی میتوان به یک کودک بیشترین توجه را داشت و از این طریق به کودکان زیادتری برای توانمد سازی دست یافت.

رسانه های اجتماعی و دیجیتالی ما را در ثبت, انکشاف و پخش اخبار مرتبط با کسانیکه از کار اشخاصی مانند الیسا مونتانی, جوردن کاسالوو, و پول ریکهاف سود میبینند یاری میرساند. تشریح و ثبت موفقیت ها و تاثیر بسزای برنامه برگشت به سرمایه گذاری و ارزش بشردوستی پایدار و کارآفرینی اجتماعی وظیفه همگانی ماست.

بانو الیسا مونتانی تا حالا 160 کودک از سرتاسر جهان را یاری رسانده است. او قلب و اندیشه ملیون ها فرد را در مورد ارزش بشردوستی و داروهای دردسترس متاثر کرده است. سازمان سلامتی جهانی نمونه خوبی از یک برنامه ژرفنگر است که میتواند در زندگی هزاران نفر تغیر ایجاد کند.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160