Hướng dẫn kiếm 500$/tháng bubblews

Posted on at


Bubblews là một website cho phép thành viên khi đăng kí sẽ đăng bài và xuất bản các blog thuộc lĩnh vực các bạn am hiểu .Khi các bạn đăng bài mỗi bài bạn sẽ kiếm được tiền và bubblews sẽ tính tiền khi bạn có người khác like ,view, comment ,càng nhiều like view,comment thì bạn càng được nhiều tiền ,càng nhiều lượng connect bạn càng được nhiều người like .Nói  chung bubblews rất dễ kiếm tiền .

1.Hướng dẫn đăng ký Bubblew.

B1:Đầu tiên các bạn click vào đây đê đăng ký
sau đó các bạn click vào Create account

Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền với bubblews 50$/tháng
B2:Bạn điền thông tin cơ bản của bản thân ,các bạn điền theo bảng sau :
Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền với bubblews 50$/tháng

 

Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền với bubblews 50$/tháng
cuối cùng click vào START BUBLING
 
B3:Sau khi đăng ký xong thì nó hiện ra giao diện chính sau:
Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền với bubblews 50$/tháng
Trong đó :
Drafts là nháp bài viết
Bank là nơi hiển thị số lượng post,like ,comment, views và số tiền  bạn
Setting là cài đặt theo yêu thích của bạn ….

2.Hướng dẫn Post bài

để post bài các bạn click vào
Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền với bubblews 50$/tháng
sau đó nó hiện ra như sau:
Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền với bubblews 50$/tháng
Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền với bubblews 50$/tháng


Trong đó:
up load  là tải hình ảnh của bài viết lên
Add a title là tiêu đề bài viết
What do you want to share? là nội dung bài viết
cuối cùng click vào post
Khi bạn post bài bạn cũng có thể copy của nguồn khác nhớ chỉ cần sửa một chút đỡ mệt.

3.Hướng dẫn rút tiền bubblews

để rút tiền các bạn click vào bank sau đó hiển thị màn hình sau:
Hướng dẫn đăng ký kiếm tiền với bubblews 50$/tháng
các bạn click vào REDEEM
sau đó các bạn điền thông tin, địa chỉ,email paypal  của mình vào .Nếu các bạn chưa có khoản  paypal có thể tham khảo bài viết sau :


About the author

160