Kiếm tiền với CoIntellect

Posted on at


  CointEllect là một trang đào Coin mới, bạn có thể kiếm được tiền bằng cách treo máy, giới thiệu bạn bè hoặc đầu tư

BƯỚC 1: Tiến hành đăng ký tài khoản tại đây

Sau khi đăng ký, các bạn nhớ vào mail để kích hoạt tài khoản nhé

 

BƯỚC 2: Click Sign in để đăng nhập,chọn DOWNLOAD để tải ứng dụng đào Coin về

BƯỚC 3: Chạy ứng dụng và kiếm tiền 

Sau khi download ứng dụng về máy, các bạn hãy dùng MINER LICENSE để đăng nhập(nó như kiểu thay thế tên tài khoản và mật khẩu vậy)

                                                                                                 Nguồn: MMONew365

 About the author

160