Christoph Kramer là tiền vệ trụ người Đức đang được Pháo thủ Arsenal đưa vào tầm nhắm.