لیلت فلم ”Lilith” د ایرک چانگ” Eric Chang” اثر, په پنځو جایزو کی نامزد د ډیر ښه فلم سره په 2013 نړیواله فیشن فلم جشنواره کی

Posted on at

This post is also available in:


لیکنه: نیکول تان
”Nicole Tan”

لیلت ”Lilith”  فلم د ایرک چانگ په کارگردانی د څو جایزو کټونکی په 2013 (LJFFF 2013) فیشن فلم نړیواله جشنواره کی چی د کالیفورنیا لاجولای کی برگزار شوی یی وه شو. دغه جشنواره ډیره غټه د نړیوالی حرفه ای فیشن فلم جشنواره ده کی تیر کا 500 کډونکی کی یی درلودل. جایزی په بخشو کی دسته بندی شوی دی د ډیر ښه کارگردان, فلم اخیستونک, آرایش, فیشن, موسیقی, خلاقه دیدگاه, کتونکی صحنی, کارگردانی هنر, د لومړی نقش لوبغاړی نه شامل دی.

ځرنکه چی می مختلفه بخشونه بررسی کړل. څو فلمه ماته ډیر برجسته وو. چی لیلت فلم د کتنی لپاره په پنځو بخشو کی په تصویر برداری, کارگردانی, خلاقانه دیدکاهی, موسیقی او آریش نامزده شوی یی ده, ومی ټاکله. فلم په ډیر ښه فیشن کی نامزده ندی شوی او د یادآوی وړ دی چی اغوستل شوی کالی د مشهوره طراح د گارت پاگ او ریک اوینز کارو نه دی.فلم د دانت گابرل رویستی ” Dante Gabriel Rosetti” نقل قول نه پیل کیږی, " د آدم لومړنی زوی, لیلت, آدم هغو سره د هوا نه ډیر مینه درلودله". وروسته صفحه لږ لږ تیاره کیږی او صحنه په ونو کی مالومه کیږی, ښځه چی موږ یی په نامه د لیلت پیږنو د رقص کولو په حالت کی ده. هغه وروسته د یو تور شخصیت سره په نامه د آدم په ارتبا کیږی. د معاصر صحنی رقص آرایی, پټ او اصیل دی او هغه شی چی کارگردان نی بیان کوی په تصویر یی کشوی" تکوین......... د آدمی روح هیلی په هیلو کیع د اضطراب او روحی آسیبه تجربه, د مذهبی ارزشو موضوکانی ترځنک او د نجوم علم مطالعی د لیلت توری میاښت پیژندلو لپاره." 

د دوو متفاوتو فضا استفاده کولو سره دواړه په خزانی ځنگل کی, د لیلت او آدم داستان په ډیر کتونکی توکه روایت کیږی. د ښځی او نر ترمنځ رابطه, قوی او ضعیفه, ښه او بد, په یو ښکلی او روحانی فضا کی مشخصه کیږی. دغه گرم کونکی رقص په بلاخره جنک ته بدل کیږی چیرته چی لیلت جادوگره ښځه د آدم روح د ځان نه یی آباسی. او هغه مړ کوی. فلم په هغه حالت کی چی حوا د آدم د ساتنی په حال کی ده د هغو د ژوند راوړولو ته په پایانه رسیږی.

د فلم کلی دیدگاه ډیره جالبه وه او برخلافه د ډیر تجارتی او رایجه فیشن فلمونو. دغه لنډ فلم یوه تاریخی موضوع برخلاف د موجوده فیشن فلمو د رقص سره بیان کوی چی د یو مدل سره د رقص په حالت کی د یو ډیری ښی زمینی سره پیل کیږی ( دغه دوم فلم دی چی تصادفی یی وینم او اصلی هدف یی د موسیقی خرځول دی): (MT Warning - Forward Miles او هم نامزد شوی دی د ښه عکس ته). په دغه رنک فلمو کی په کالیو باندی هم توجه کوی. لیلت د پورته ښکلا نه برخوداره ده. دا فلم زما تائیدی په ویژه د ډیر ښه خلاقه دیدگاه او ډیره ښه خلاقه موسیقی بخشو کی نه برخوداره ده

د ښاغلی فرید سویت د 2012 کال نړیواله فیشن فلم جشنواری موسس مصاحبه:

 

 

 

About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 320
160