Lệnh trong iMacro P4

Posted on at


 Lệnh trong iMacro P4

Ba phần tư chuỗi bài hướng dẫn về câu lệnh trong iMacro đã qua, các bạn có cảm nhận như thế nào về lập trình Auto iMacro. Tôi rất tò mò muốn biết đấy, tôi muốn nghe những chia sẻ của các bạn.

 

Đây là phần cuối cùng trong chuỗi bài hướng dẫn về câu lệnh trong iMacro. Cùng xem đoạn kết này có gì đó đặc biệt hơn những phần trước khống nhé !

Let’s go !

11.!FOLDER_STOPWATCH

Bạn đã biết cách thay đổi tên mặc định của tập tin lưu dữ liệu về thời gian STOPWATCH bằng lệnh !FILESTOPWATCH. Tương tự, chúng ta cũng có thể thay đổi thư mục lưu mặc định của nó bằng câu lệnh !FOLDER_STOPWATCH.

Hiểu hơn qua ví dụ dưới nhé:


‘    Đặt lại vị trí lưu tập tin STOPWATCH
‘    Mặc định iMacro lưu tại thư mục: Downloads

SET !FOLDER_STOPWATCH c:\AMLoves

12.!FOLDER_DATASOURCE

!FOLDER_DATASOURCE giúp bạn thay đổi tên thư mục lưu trữ dữ liệu nguồn.

Ví dụ:


‘    Đặt lại vị trí lưu tập tin DATASOURCE
‘    Mặc định iMacro lưu tại thư mục: Datasources

SET !FOLDER_DATASOURCE c:\AMLoves\

13.!LOOP

!LOOP = lặp. Mỗi khi thực hiện hết dòng lệnh trong một tập tin thì khi đó ta hiểu là hết một vòng, lúc đó biến !LOOP sẽ tự động tăng lên 1 đơn vị.

Các bạn có thể thiết lập giá trị khởi đầu của biến !LOOP bằng lệnh SET. Giá trị mặc định !LOOP = 0.

Cú pháp: SET !LOOP n
Ví dụ:

‘     Cài đặt biến lặp của iMacro,
‘    thay đổi chỉ số của biến LOOP,
‘    mặc định !LOOP = 0

SET !LOOP 5

14.!NOW

Đúng nghĩa như cái tên !NOW = bây giờ. Thực hiện câu lệnh này tựa như câu hỏi “Bây giờ là mấy giờ”. Dễ hiểu rằng đây là câu lệnh truy xuất về thời gian hiện hành.

Hãy chú ý đến định dạng ngày tháng mà tôi liệt kê trong ví dụ.

Cú pháp:  !NOW:format_code

Ví dụ:

‘    none:         Displays the combined system date and time in the sortable format defined standard (ISO 8601).
‘    dd:         Displays the day as a 2-digit number (01 – 31)
‘    mm:        Displays the month as a 2-digit number (01 – 12).
‘    yy:        Displays the year as a 2-digit number (00 – 99).
‘    yyyy:        Displays the year as a 4-digit number (100 – 9666).
‘    hh:         Displays the hour as a 2-digit number (00 – 23).
‘    nn:        Displays the minute as a 2-digit number (00 – 59).
‘    ss:        Displays the second as a 2-digit number (00 – 59).
‘    Any other characters:    are just output as literals.

PROMPT {{!NOW:yyyy/mm/dd_hhnn}}

Xem thêm tại MixlovesAbout the author

mixloves

Đẹp nhất, tốt nhất, hay nhất, tuyệt vời nhất dành cho bạn ! Hãy tận hưởng điều đó ..

Subscribe 0
160