love

Posted on at


Mình thích một người không nên thích. Mình biết rất rõ, hiểu rất rõ rằng mình vs cậu ấy không thể là 1 cặp được, biết rõ là không thể tiến tới, thậm chí cậu ấy không phải mẫu người lý tưởng của mình. Nhưng vẫn không thể ngừng nhớ cậu ấy, nghĩ về cậu ấy. Cứ tưởng đã quên , cứ tưởng là lờ được, vậy mà vẫn cứ thích. Vẫn ngày ngày onl fb đợi cậu ấy lên dù chẳng biết bắt chuyện như thế nào cũng như không muốn bắt chuyện. Lạ thật. Biết chắc không đi tới đâu nhưng vẫn cứ ôm tình cảm đó trong lòng. Có lẽ mình cứ để vậy thôi. Để tự nhiên vậy. Đến khi có ai đó có thể bước đến và thay thế vị trí cậu trong lòng mình.


TAGS:


About the author

vohuydat2012

students at da nang university of technology

Subscribe 0
160