سرگرمی فلم – مارینا ابرامویچ”Marina Abramovic” : هنرمند حاضر است.

Posted on at

This post is also available in:

مارینا آبرامویچ: "هنرمند حاضر است" یک فلم داستانی مستند است که زندگی مارینا و تاثیرگذاری اش بر محیط اطراف را بر اساس گفته های خودش مورد ارزیابی قرار میدهد. فلم مستند از زمانیکه بانو مارینا برای نمایشگاه موزه هنرهای نوین آماده گی میگیرد, تا دوره کاری اش با همکار قدیمی اش یولی”Ulay” را دنبال میکند. این یک فلم سرگرم کننده در چندین سطح است که میتوان کاملا از روابط نزدیک خانم مارینا آگاهی یافت. در شروع نمایشگاه فلم مستقل او خود را نتیجه دو قهرمان ملی یعنی پدر و مادرش میداند و مانند یک دختر کوچک بسیار نا امید, غمگین و آسیب پذیر است اما با یک روح منطقی میتواند از همه آنها بگذرد. با وجود تمام دشواری ها و پیچیدگی های زندگی او از همه شان عبور کرد تا یک اجرای هنری را ایجاد کند. او الگوی خوبی برای توانمند سازی بانوان است.

 

 

مارینا ابرومویچ با مدال اتریشی هنر و دانش که در سال 2008 دریافت کرده است, در جریان فلم برداری فلم مارینا آبرومویچ: هنرمند حاضر است در جشن واره جهانی فلم ویانا در سال 2012.

 در کار مارینا میتوان نگرانی اش را در مورد پایداری ضعف تمدن در جوامع دید. از کارهایش انتقادهای زیادی صورت گرفته است و در مستند اخیر تعدادی ازافراد به این دیدگاه بودند که او باید با سازمانیافتگی بیشتری کار میکرد. او نکات جالبی را برای انگیختن بینندگان در نمایش هایش جاه میدهد.یک نمونه خوب آنرا میتوان چنین بیان کرد: یک بار او هفتاد و دو چیز را روی یک میز گذاشت و خودش جلوی بینندگان ایستاد و از آنها خواست که این چیز ها را در او استفاده کنند . تعدادی از این چیز ها خوشی و تعدادی درد به بار می آورند, یکی از این چیز ها یک هفت تیر با یک گلوله در آن بود. بعد از اجرای نمایش خانم آبرامویچ گفت:

"اگر تصمیم را به مردم واگذار کنید کشته خواهی شد... من بسیار احساس بی حرمتی کردم. خارهای گل را به شکم من خلاندند, کسی هفت تیر را به مغز من نشانه گرفت و دیگری آنرا گرفت.  این همه یک فضای خشونت باری را پدید آورد".

او در نمایش در موزه هنرهای نوین روی چوکی در طبق دوم ساختمان نشست و چوکی دیگری را مقابلش گذاشت و از بینندگان خواست که در آن بنشینند. مارینا در ان چوکی در مدت زمان کاری موزه برای ساعت ها مینشست, او برای غذا خوردن و یا حتا دستشویی از جایش بلند نمی شد. بنا چوکی اش را سوراخ کردند و در زیر آن یک جعبه پلاستیکی برای رفع ضرورت اش جاه گذاشتند. در عین زمان هنرمندانیرا که او آموزش داده بود در طبقه پنجم ساختمان در حال اجرای نمایش های او بودند. من توانستم که در این نمایشگاه شرکت کنم و این نمایش ها را به بینم, اما نتوانستم که در چوکی مقابل مارینا بنشینم, چون زمانیکه من به آنجا رسیدم صف متقاضی ها بسیار بلند بود. در این فلم مستند میتوان انتظار مردم بعد از ختم نمایشگاه در ساعت پنج دیگر برای نشستن مقابل مارینا را مشاهده کرد.

با تاثیرگذاری ایکه او در بینندها داشت, بودن جزء از فلم مستند "هنرمند حاضر است" در موزه هنرهای نوین موضوع مهمیست. مردم زیادی با احساس گریه میکردند. مارینا احساس کنجکاوی خود را در جریان نمایش در ماه آخر چنین بیان میکند.

"احساس زیبایی و عشق بدون قید و شرط,احساس نبود هیچ مانعی بین جسم و محیط.احساس همخوانی و خوشی غیر قابل باور با خود. شما خود را مقدس احساس میکنید. نمیشود تشریح کرد." مارینا آبرامویچ در فلم هنرمند حاضر است.

.فکر میکنم که بسیار به خوبی همه چیز را تشریح میکند و خوشحالم که مستند "هنرمند حاضر است" را در موزه هنر های نوین تجربه کردم. دیدن این فلم مستند را توصیه میکنم.

برای دیدن بلاگ های بیشتری به اینجا سر بزنید.

لیلیان رویراگویز

 About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 508
160