Muhabbat karni hai tho halaat se darna kaisa jang laazim ho tho lashkar nahi dekhe jaate......!!

Posted on at
About the author

160