( Music)موسیقی

Posted on at


موسیقی چیست؟.....


موسیقی آرام بخش روح و روان آدمیست ، موسیقی هنریست که بوسیله آن میتوان ابراز احساسات نمود و در زمانیکه انسان میخواهد احساسات خویش را چه در قالب شادی و چه غم و برای تسکین دادن خویش از موسیقی کار میگیرد.موسیقی نواییست که از چنگ و تار برخواسته و روح و روان انسان را تسخیر میکند و باعث آرامش و تسکین مان میگردد موسیقی از آلات مختلفی مانند : رباب ، هارمونیه ، ستار ، گیتار ، پیانو ، جاز و غیره بود و موسیقی را میتوان به دسته های مختلف دسته بندی کرد ضربی و بدون ضرب .موسیقی ضربی که به گونه شاد اکثراً نواخته میشود و بیشتر برای رسم گذشت ها و سبک های شاد و رقصی در محافل نواخته میشود .موسیقی بدون ضرب موسیقی آرام و کلاسیک را در بر میگیرد که اکثراً زمانیکه افراد احساس دلتنگی دارند ویا به آرامش نیاز دارند و در اکثر مواقع که میخواهند ابراز احساسات خویش را به طرف مقابل بیان دارند و یا هم در بعضی اوقات در هتل و رستورانت ها برای ایجاد فضای آرام بخش برای مشتریان شان از موسیقی آرام کار می گیرند.موزیک های شاد را اکثراً در محافل خوشی مانند عروسی ها ، مهمانی ها ، پارتی های که جوانان برگزار میکنند و جشن های با شکوه استفاده مینمایند  و عموماًجوانان در کوچه و خیابان به موسیقی شاد و ضربی گوش میدهند و موسیقی شاد جای بیشتری را دربین مردم جامعه باز نموده است.در کشور عزیز مان افغانستان نیز موسیقی جای ویژه خویش را باز نموده و در کوچه و بازار و رسانه ها طرفداران خاص خود را دارند واز قدیم تا حال آواز خوانان مطرح را میبینیم که نام شان جاودانه و ماندگار باقی مانده مانند : استاد سراهنگ ، احمد ظاهر ، استاد اولمیر و......
چنانچه شاهد هستیم فعلاً بطور عموم آواز خوانان برای جلب توجه هر چه بیشتر مخاطب به خارج از کشور رفته و کلیپ های متنوع را با هنرمندان و رقاصان از طبقه اناث به ثبت میرسانند.


 


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160