ngược gió yêu thương

Posted on at


Cuộc đời là chuyến dạo chơi. Kẻ
khôn ngoan khoác ba lô lên và
bước. Người dại khờ chờ kẻ khác
khoác ba lô cho 


TAGS:


About the author

160