Nghĩ gì bây giờ ??????

Posted on at


Nghĩ cần có nhiều thời gian, sức khỏe và cần có anh bên cạnh. Nghĩ đến bố, mẹ và gia đình, mong gia đình mình luôn hạnh phúc; bố, mẹ luôn mạnh khỏe. Nghĩ thế thôi.160