Nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ công an) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và ra đề nghị truy tố 2 người là Huỳn

Posted on atTAGS:


About the author

160