Ngày khởi đầu

Posted on at


hum ney là ngày đâu mình chơi cái này, nhìn thấy mấy cái giới thiệu trên google thấy hay hay, với lại cũng có proof nên mình cũng muốn test thử , mấy anh pro trong lĩnh vực này có gì xin chỉ giáo nhé :D

 About the author

160