Nỗi buồn không tên! (Nameless sadness)

Posted on at


Cứ mỗi lần trời mưa tôi lại nhớ

Nhớ đến cái này mà tôi và em xa nhau mãi mãi

Cứ ngỡ thời gian sẽ cuốn trôi tất cả

Nhưng nào ngờ cơn mưa lại mang nó về trong trái tim tôi!

-----------------------------------------

Every time it rains I remember

I remember this so far and I together forever

Supposing time will wash away all

But do expect to bring it rains in my heart !


About the author

160