NOW YOU SEE ME-2013 - نقد و بررسی فیلم بخش دوم

Posted on atNow you see me


   فیلمی درباره صنعت سرگرمی اشراقیون ؟


 


بخش دوم :


عروسک برای حاکمان


بعد از پیوستن آنها به چشم ، شعبده بازان در لاس ویگاس هستند، چهارطرف شان شلوغ با احاطه مردم، فریاد و سروصدا های جمعیت، موسیقی بسیار بلند و خشن به همه جا پراکنده میشود. این یک نمایش بزرگ است. چهار شعبده باز که نخست مستقل بودند حالا باهم یکجا شده و گروپ را تشکیل دادند که بنام چهار اسب سوار یا HORSEMEN یاد میشوند. این اسم را آنها از انجیل کتاب وحی خودشان گرفته اند، زمانیکه چهار مرد اسب سوار جلودار آخرالزمان بوده و سختی های که برایشان میاید. این چهار اسب سوار آخرالزمانی با طاعون ، مرگ و میر، جنگ ، قطحی همراه است، این اسم نسبتا شوم و ترسناک برای یک عده شعبده بازان است، و همچنان این اسم با مفهوم تر میشود زمانیکه دانستیم این گروپ برای نخبگان مخفی فعالیت میکنند.


نقش ایفا کنندگان یا مجریان صنعت سرگرمی یعنی این چهار اسب سوار فقط برای گرفتن دستور که از چشم صادر میشود آنجا هستند. تمام مورد در باره آنها مربوط مجامع مخفی میشود که آنهارا کنترل میکند.صحنه نمایش چهار اسب سوار که بصورت چشم درست شده ، مودل خورد ساخته شده.آرم و لوگوی این چهار نفر هم کمی مبهم به نظر میرسدبه هر حال در یک صحنه یک دیکوریشن عجیب را مشاهده نمودیم که نشان از چشم است در انگلیسی ، معلوم میشود که مرکب و متشکل از 2 لوگوی اسب سواران است، و لوگو هم یک راه مخفی نماد سمبول چشم را نشان میدهدزمانیکه این گروپ یکی از برجسته ترین نمایش های شعبده بازی را تمام میکنند ، نماد چشم در مانیتور های میدان ساعت که در امریکا است ظاهر میشود، ظاهرا بیشتر مردم باور دارند که نماد چشم یک افسانه میتواند باشد، زیرا نماد آن همه جا حضور دارد مثل که در زندگی حقیقی است.


 تمام جزییات درمورد 4 نفر همرا با نماد چشم حک شده، جالب اینجاست که باید دقت شود اینکه کسانی که این فیلم را ساختند، نخواستند نمادها را بصورت ساختگی یا افسانه بسازند تا نمایندگی از انجمن مخفی کند. بلکه آنها از نماد اصلی و بسیار مهم امروزی نخبگان مخفی استفاده نمودند که یکی از نمادهای قدرتمند و بسیار مشهور چندین انجمن مخفی میباشد. اغلب اوقات ما در سایت ها مشاهده مینماییم که این آرم چقدر در رسانه های جمعی مورد استفاده قرار میگیرد. برای چه ؟ زیرا فیلم نقش چهار اسب سوار را بازی میکند، که یک وسیله نقلیه برای نخبگان مخفی یا OCCULT ELITE هستند.


چشم - مربوط  انجمن مخفی واقعی بوده که هالیوود را تحت کنترل دارند؟


همانطور که فیلم پیش میرود، ما در مورد چشم و تاریخچه ی آن اطلاعات پیدا میکنیم. تمام چیز در مورد آن شباهت بسیار نزدیک به انجمن مخفی دارند که قدرتمندان هالیوود هستند.


در فیلم وظیفه چشم : نگهدارنده جادوی اصلی و محافظت کننده کسانی که آنرا تمرین میکنند، نامزدان تازه کار باید یک سری از دستورات را دنبال کنند با اطاعت های کورکورانه.


 سرچشمه ی نماد چشم بصورت واضع درج شده که  از دوران مصر باستان است ، مربوط نماد Eye of Horusدر فیلم مستندی را نشان میدهد بر مبنای متعلق بودن چشم به نخبگان مخفی.این صفحه کتابچه متعلق به پولیس بازرس و محقق چهار اسب سوار است. The eye of horus یکی از مهمترین نماد فراماسونها و اشراقیون میباشد. استفاده از این سمبول در فیلم متنوع است.


ویژگیهای این چشم بصورت واضح شباهت نزدیک بهOTO  فراماسونها دارد. OTO یا گروه  Order of the Temple of the East اصولا برای دست یافتن به جادویی اصلی و نگاه علمی آن تلاش میکنند.  Crowley  عدد K  را در آخر کلمه جادو یا magick اضافه نمود تا بین جادو اصلی و شعبده های نمایشی تفاوت بیاورد. بدینصورت مانند چشم که OTO ها خود را نگهدارنده های جادوی واقعی میدانند.


سمبول چشم هاروس یا Eye of Horus  بینهایت و شدیدا برای OTO ها مهم است. زیرا OTO  تماما در مورد آوردن آیین هاروس هست -  عصر که توسط ثیلیما پیش میرفت. شگفت آور است که میبینیم در Aeon of Horus ، رسانه های جمعی از نماد چشم هاروس پر شده است.در فیلم یکی از کتابها برای تحقیق مورد استفاده قرار میگرفت که اسم آن “The Guardians of Horus بود، یعنی نگهبانان هاروس.ترکیب بندی پوش آن شباهت نزدیک به پوش کتاب OTO دارد، همرا با حاشیه های چهارکنج و با عنوان طلایی حرف های درشت


درست مانند چشم، OTO ها نفوذ زیادی بر صنعت هالیوود دارند. یکی  از ماموریت های آنان آوردن آیین هاروس و ثیلیما در رسانه های جمعی میباشد. بهتر از رسانه های جمعی چی میتواند باشد ؟


پایان بخش دوم


ادامه دارد...


 


 About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160