NOW YOU SEE ME-2013 - نقد و بررسی فیلم بخش سوم

Posted on at


داخل صنعت


همانطور که میبینیم چهار اسب سوار شهرت کسب نمودند، و اینرا نیز میدانیم که صنعت سرگرمی چطور عمل میکند.  بطور مثال، آنجا استفاده از تکنیک کنترل ذهن نظر به مردمان تفاوت دارد.فرضا، این مرد بطور اتفاقی برای مجریان انتخاب شده، دقیقا این فرد یکی از غلامانی است که قربانی کنترل ذهن شده است.


وی را انتخاب نمودند و ذهنش را کنترل نمودند و به لاس ویگاس بردند. و همچنان آنها از او پشتیبانی نموند تا کار را پایان دهد. اورا تعقیب نمودند، به وی آموزش ها دادند. چیزی در آنجا بطور اتفاقی نبود. و او مرد هم نمیدانست که قربانی آنان است. و شعبده بازان نیز اورا در روی صحنه لاس ویگاس فعال نمودند و از او سو  استفاده نمودند.این یکی از ماموران FBI است، زمانیکه کلمه فحش یعنی (Bullsh*t) را میشنود شروع به نواختن وایلون هوای میکند. بعدا ما متوجه شدیم که او توسط شعبده بازان پروگرام شده بود تا زمانیکه کلمه Bullsh*t را میشنود بدون درنگ به نواختن وایلون شروع میکند. این یکی از راههای است که نخبگان مخفی حتی نیرو های قانونی خود را نیز شستشوی مغزی نموده و کنترل مینمایند.


یکی دیگر از طرح های کلیدی صنعت اشراقیون قربانی نمودن افرادش بوده تا دگرگونی را ایجاد نمایند.  Jack wilderشخصی که کارت مرگ همراه داشت برای اینکار انتخاب شده بود.Jack  یکی از چهار اسب سوار، در تصادف موتر به اصطلاح کشته میشود -  واقعه ی که در رسانه ها نشر میشود.


این واقعه برای شعبده بازان بسیار دردناک تمام میشود. ولی بعدا ما متوجه میشویم که تصادف موتر ساختگی بوده و Jack  هنوز زنده است - ولی مردم اجتماع درباره این چیزی نمیدانند. این واقعه یکی از مثال های قربانی نمودن افراد گروه نخبگان مخفی میباشد. و میتوان آنرا سرگرمی برای آنان نیز تلقی نمود. این فیلم همچنان نشان میدهد کسانی را که از برکت نخبگان بی بهره میشوند و به زمین میخورند، کسی که در اول شعبده باز قدرتمندی بود، حالا توسط فروش DVD روزگار رامیچرخاند. زمانیکه او برضد چهارشعبده باز ایستادگی میکند، وضعیت برایش بخوبی تمام نمیشود.Thaddeus  حالا در بند است و توسط چشم در زندان انداخته شده.


زمانیکه از افسر پولیس سوال میکند( پولیسی که خدمتکار چشم از آب درآمد) چرا اینها بر من پیش میاید، پولیس در جواب میگوید:


“The legend is that The Eye is everywhere. Waiting for the truly great magicians to distinguish themselves from the mediocre ones. Maybe that was you. Deep down inside you wanted nothing more than be part of The Eye, but you were never invited.”


 همانطور که فیلم پیش میرود، واضح و آشکار میشود که یکی از اعضای چهار شعبده باز اصلا نمیداند که قضیه از چی قرا است و چی باید کرد. مثل هنرمندان حقیقی در صنعت که تمام دستورات را برای نمایش بدست میاورند ولی بعدا از نمایش نمیدانند که چی کنند. ولی آنها یقینا تنها یک چیز را میدانند : که میخواهند اعضای چشم باشند.


زمانیکه آنها همه ماموریت شانرا تمام میکنند، همگی در یک پارک مرکزی ملاقات میکنند.

Dylan Rhodes  به شعبده بازان خوش آمدید میگوید، مامور FBI که در تمام فیلم دنبال آنها بود تا دستگیرشان نماید. این پیچیدگیها در فیلم اصلا بدون مفهوم است ولی معنای حقیقی اینست که چشم جهان بین تمام نیروهای قانونی و رسانه هارا در اختیار خود دارد و کنترل میکند.


Rhodes به شعبده بازان میگوید  "Eye is everywhere"  و آنها را نزدیک چرخ فلکی که میچرخد دعوت میکند. شعبده بازان داخل چرخ نزدیک اسب های خورد رفته و همگی در حال چرخیدن هستند، چند دقیقه بعد از اینکه نوشته های فیلم پایانی تمام میشود صحنه دیگری آشکار میشود، یقینا بسیاری از تماشاچیان  آنرا ندیدند ، ولی من خودم همیشه بعد از نوشته های پایانی فیلم منتظر میمانم تا شاید پیامی دیگر در انتها نشر شود.


خوب در صحنه پایانی نشان میدهد که مجریان یا بازیگران که به چشم اعتقاد داشتند توسط نخبگان مخفی همواره مورد استفاده قرا میگیرند.


به چهار اسب سوار گفته میشود که به جای در یک دشت بروند که لاس ویگاس قدیم در آن وجود دارد.  قبرستانی از نماد های که قبلا آنها از آن استفاده نمودند.


 بعدا آنها میروند که وسایل جدید را برداشته تا برای نمایش های بعدی شان استفاده نمایند شعبده بازان متوجه میشوند که نماد چشم در تمام صندوق ها حک شده و صندوق هارا قفل نموده. و شعبده بازان قادر نخواهند بود که آنرا باز نمایند.


 تصویر بزرگ


 در سراسر فیلم خانم فرانسوی محقق از خودش میپرسد ، چرا آنها تمام این مشکلات را قبول میکنند؟ چرا شعبده بازان و... این طرح های استادانه را میسازند؟ تمام بی مفهوم است و برای اکثر بیننده ها بی معنا است. بیشتر از اکشن ها در فیلم تعقیب و دویدن ابلهانه پولیس، نشان گرفته اسلحه شان،  کوشش برای گرفتاری شعبده بازان از خود راضی وغیره... به هرصورت در صحنه های اکشن و موسیقی بلند فیلم پیام های وجود دارد که همواره بیننده را متوجه میسازد که :


“The closer you look, the less you see”. The closer you try to understand and make sense of the action going on screen, the less you see the “big picture”.


این فیلم نمیتواند در مورد سارقان بانک باشد ! فیلم در مورد جادو و اثرات صنعت سرگرمی است. هدف اصلی صنعت سرگرمی بوجود آوردن تغیرات در جوامع کشور ها است ، از کنترل ذهن افراد گرفته تا ، شستشوی مغزی، تغیر فرهنگها، فریب های بزرگ،  ایجاد نظام غیر دینی، ترویج بی بند وباری وبد اخلاقی....آنها سالهاست تلاش میکنند تا از این ترفند بر علیه قربانی شان استفاده کنند و رسانه ی سرگرمی بهترین و بزرگترین ترفند برای پیاده سازی ماموریت آنان است. فیلم با ندای اشراقیون به پایان میرسد که به همگی خطاب میکند که شما ها توسط شعبده بازان حقیقی گول خوردید و همچنان میخورید ، و تصویر به  تاریکی میرود...


  نتیجه گیری


 به هر صورت چیزی واقعی در این فیلم وجود نداشت، تمام پیام های رد وبدل شده، آنها شرح دادند که در صنعت سرگرمی چی میگذرد. شعبده بازان را تشبیح به هنرمندان و مدیران اجرای نمودند که توسط نخبگان قدرتمند اداره میشوند تا هدف هایشان را پیاده نمایند. نماد چشم مربوط به مجامع مخفی امروزی هست که تمام هالیوود را در کنترل دارد. این حقایق بسیار واضح و روشن است ولی تماشاگران زیادی این پیام هارا نمیتوانند درک کنند و به هدف اصلی فیلم اصلا متوجه نمیشود، ولی شاید با خود بگوید اینجا چی جریان دارد، گب از چی قرار است !؟ من به شما توصیه میکنم که درباره فراماسونها، مجامع مخقی یا نخبگان مخفی، نظم نوین جهانی... اطلاعات کسب نمایید تا بدانید که امروزه بزرگترین سلاح هالیوود فیلم های سینمایی است که آنها با این صنعت اکثرا پیام ها و هدف های مخفی شانرا به طور غیر مستقیم به جهانیان میرساند.


در حقیقت این فیلم بیشتر جنبه کمیدی و تفریحی داشت، در یک نقطه فیلم یکی از اعضای گروه میگوید : شعبده بازان حتما باهوشترین فرد در اتاق باشد و فیلم هم از هالیوود. و همچنان به تماشاگر خطاب میشود که : شما میتوانید خود را با تمام این اسباب دلخوش و سرگرم نموده و لذت ببرید، ولی پشت پرده پیام های قدرتمندی وجود دارند که بطور مستقیم از چشم ارسال میشود، یا میبینید و یا اصلا نمیتوانید.


 پایان
تصاویر از فیلم و مصاحبه ها با بازیگران این فیلم  About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160