Pamumukadkad ng CHERRY BLOSSOMS

Posted on at


Tulad ng nakagawian taun - taon ay inaabangan na ng maraming tao ang pamumukadkad ng cherry blossoms o " SAKURA " na simbulo ng pagpasok ng panahon ng tagsibol o spring o " haru " sa Japan .

Noon pa man ay malaking bahagi na ng kulturang Hapon ang SAKURA . Ito ay nagsilbing inspirasyon para sa mga sundalong hapones noong World War II  kung saan ito ay nakalarawan sa mga bandila ,eroplano ... Kadalasan din ay iniuugnay ito sa mga " BUSHI " at  " SAMURAI " . Sa kasalukuyan ,ito ang pangunahing atraksyon ng bansa tuwing Tagsibol upang dayuhin ng mga lokal at dayuhang turista ang iba't ibang lugar dito . 

Sa aking pagsasaliksik , mayroong mahigit 400 uri ng sakura ang makikita dito sa Japan . Ilan sa pinakapopular ay ang "SOMEI  YOSHINO " , " ICHIYO " ,  " YAMAZAKURA  " at  " CHRYSANTHEMUM CHERRY ".

Mahalaga para sa mga Hapon at dayuhang turista ang malaman kung kailan mamumukadkad ang SAKURA sa ibat ibang prepektura sa bansa dahil nakagawian na nila ang pagsasagawa ng FLOWER  VIEWING  PARTY o  " HANAMI " . habang kumakain o umiinom sa mga parke , sa paniniwalang naghahatid ito ng pagkakasundo sa mga magkakapamilya at magkakaibigan .

 

Sa mga gustong makapag HANAMI  or flower viewing...Ito ang mga Location ,Opening at  Estimated Best Viewing ..

CHERRY BLOSSOMS FORECAST 2015 

TOKYO    MARCH 26   ( opening )   APRIL 1~9  ( estimated best viewing )

KYOTO    MARCH 26  ( opening )    APRIL  2~ 10  ( estimated best viewing )

KAGOSHIMA    MARCH 25  ( opening )      APRIL  1 ~ 9  ( estimated best viewing )

TAKAMATSU     MARCH 26  ( opening )       APRIL  1 ~ 9  ( estimated best viewing ) 

OSAKA        MARCH  26  ( opening )         APRIL  2 ~ 10  (  estimated best viewing ) 

NARA          MARCH  27   ( opening )        APRIL  2 ~  10  ( estimated best viewing )

YOSHINO    APRIL   3    (  opening )         APRIL  9 ~ 19   ( estimated best viewing ) 

NAGOYA      MARCH  25  ( opening )        APRIL  1 ~ 9    ( estimated best viewing ) 

YOKOHAMA       MARCH  27  ( opening )          APRIL 2 ~ 10   (  estimated  best viewing )

KANAZAWA       APRIL  3  ( opening )              APRIL  7 ~  15     (  estimated best viewing )

NAGANO           APRIL  11   (  opening )          APRIL  15 ~ 23    (  estimated best viewing )

FUKUSHIMA     APRIL   9    (  opening )          APRIL    12  ~  20     (  estimated bst viewing )

SENDAI            APRIL 12    ( opening )           APRIL    17 ~ 25      ( estimated best viewing  )

AOMORI           APRIL   24   (  opening )        APRIL   28 ~  MAY  6     (  estimated best viewing )

HAKODATE        MAY   2    (  opening )          MAY  5 ~  12      (  estimated best viewing )

SAPPORO         MAY  5    (  opening )            MAY  7 ~  14      (  estimated best viewing )

 

NOTE :     THE  FORECAST  IS SUBJECT TO CHANGE  DUE TO WEATHER  CONDITIONS .

 

 

 About the author

160