PAYZA

Posted on at


1 . 1 hộ gia đình(1 address) được quyền sử dụng 2 tài khoản, bất kể thuộc loại tài khoản nào, nhưng với tên và ngày tháng năm sinh phải khác nhau.có nghĩa là 2 người trên 1 địa chỉ. Điều này để đảm bảo an toàn cho bạn trong quá trình sử dụng.

2 Khi đăng ký , các thông tin phải chính xác và bạn nên lưu tất cả thông tin đăng ký lại để về sau khi có sự cố, sẽ cần đến để giải quyết như: ngày...sinh, địa chỉ(address),... nói chung là như trong phần hướng dẫn đăng ký bên dưới.

3. Khuyến khích nên sử dụng Gmail có kích hoạt login bằng điện thoại , xem chi tiết bên dưới

4. các Email của payza gửi tới đa số ko có link hoặc button kêu bạn nhấn vào, nếu đó là link kích hoạt lại email tài khoản đã bị hack, thì bạn nên rê chuột vào link đó và xem link ẩn bên góc màn hình có phải payza.com/.... hoặc secure.payza.com/.... hay không, nếu ko phải thì xóa email đó đi.


TAGS:


About the author

160