phù sinh mộng

Posted on at


một kiếp phù sinh một kịch trường..............

Đồng sàn dị mộng kịch thê lương .......

say sưa mộng cãnh ai người tỉnh,,,,,,,,,,,,

tĩnh giấc nồng say mộng kịch tàn .......

 About the author

160