#PHOTO: Top 10 Beautiful Girl Asia

Posted on at


 

 

 

No. 1: Lý Thấm

 

 
 

 

No. 2: Lưu Thi Thi

 

 

 

No. 3 Park Shin Hye

 


 
 

 

No. 4: Chương Trạch Thiên

 

 

No.5: Son Ye Jin

 


 

 

No. 6: Lâm Thanh Hà. 

 

 

No.7: Trịnh Sảng

 


 
 

 

No. 8: Yoona (SNSD) 

 

 

 

No. 9 Lưu Diệc Phi.

 


 

 

Vị trí thứ 10: Han Chae Young.

 About the author

AZ-Update

connect to share ...
Buzz Me If You like

Subscribe 1784
160