Principal of horticulture

Posted on at


بنام خداوند مهربان


Principal of horticulture


ایا میخواهید در مورد ًبیدایش باغداری معلومات کافی داشته باشید ؟


خوب دوستان قسمی که میدانید باغبانی یکی از شاخه های زراعت هست تنها حالی نی از زمان های قدیم فوقولاد در زندگی انسان ها و تمام موجودات زنده اهمنیت داشته ( شاید برای شما سوال خلق شود که باغبانی دیگه چی اهمنیت برای انسان و موجودات زنده دارد او فقط یک وظیفه هست که برای یک شخص داده میشود تا از یک باغ محافظت کند ) اما نی دوستان حدف ما از باغبانی ویا وظیفه باغبانی او نیست حدف ما از او محصولات که ما انسان ها از ان استفاده میکنم است


بشر اولیه که بودند برای تامین غذای خود به شکار میرفتند و یا گیاهان وحشی را جمع اوری میکردند رفته رفته هر گروه مشغول به کاری خاص شدند و برای تهیه غذای خود تلاش های فراوان کردند و با گذشت زمان کشت و کار نباتات مختلف را انجام دادن که امروز ما شاهد ان هستیمخود محصولات باغداری در یک سطح کمترودر جای که چهار اطراف ان محصور شده باشد برورش داده میشود مانند باغ های که ما در اطراف شهر داریم ویا بخاطریکه به شما واضع تر گفته باشم کشت و برورش نباتات باغداری در یک محیط که محافظ ات شده که ان محیط را باغ میگویدخوب دوستان حالی میخواهم در مورد اهمنیت اقتصادی محصولات باغداری به شما معلومات محدود که دارم ارایه کنم


از نظر من که یک  انجینر زراعت هستم برای کشت و برورش یک نبات در قدم اول اولین چیزیکه مهم هست برای ان نبات اب و هوای ان منطقه است وبه همین خاطر هست که کشت بعضی از محصولات باغداری در یک منطقه میبینیم که امکان پزیر هست وباز میبینیم که درمنطقه دیگرامکان پزیر نیست پس اینجا یک برنامه ریزی درست لازم است که در نظر بگیریم


1 برعلاوه که ما نیاز داخلی کشور را رفع کنیم باید قسمت از تولیدات خود را به خارج کشور صادر کنیم اکنون در کشور های خارجی تولیدات زراعتی بخش مهم از درامد ان کشور ها میباشد مانند کشور هالند که سالانه چند میلیارد گل را صادر میکند  اما افغانستان ، افغانستان یک مملکت زراعتی هست که تولید سبزیجات ومیوه جات که بخش مهم فعالیت کشور ما است که زیادتر ان تولیدات خود را به خارج از کشور صادر میکنیم  در کشور ما همیشه میوه جات سبز و سبزیجات کشت میشود میوه جات همیشه سبز تنها در ولایت جلااباد تربیه میشود بخاطرمساید بودن اقلیم ان منطقه


افغانستان که هست بهترین شرایط برای کشت این میوه جات دارد وبخاطر همین شرایط محیطی مناسب افغانستان را بنام گلخانه ویا green house   یاد میکند.


دوستان مخواهید بدانید که محصولات باغبانی چی ارزش غذای دارد ؟


از من کرده شاید شما بهتر میدانید که سبزیجات قسمت های مهم عناصر ضروری را دارد . سبزیجات و  میوه جات باعث هظیم غذا میشود بدن ما و شما به 10 عنصر ضرورت دارد که از انجمله 10 عنصر فقط 3 عنصر ان از ظریقه سبزیجات و میوه جات تامین میشود مانند کلسیم  , اهن , فاسفورس, میباشد و یک خوبی دیگه که محصولات باغبانی  دارد عبارت اند از:


فضای سبز وزیبای محیط زیستکه این فضا باعث کاهش الودگی مییشود وباعث زیبای شهر میشود و همچنان به روح و روان زندگی انسان تاثیر گذارهست  .  


 نویسنده : موسکاAbout the author

Mooskasadat

I am Mooska Sadat and i am gradated from Agriculture University in 2012, I like to be good writer and write about my life experiences and my learning about agriculture.

Subscribe 0
160