relax

Posted on at


Bà ba nón lá ngược trên sông
Mấy cô áo tím hây má hồng
Tay dang mái chèo theo dòng nước
Cho anh kết ước dệt tình nồng

Du lịch thiên thái đẹp thơ mộng
Như hàng thác chảy rẽ đồi thông
Đồng tháp quê em vui chào đón
Lữ khách qua đường thỏa ước mong

 About the author

blueheart

vietnam

Subscribe 2940
160