SEN

Posted on at


Sống như sen!

Thân, hoa, đài, lá, đến rễ của em cũng có ích cho đời. Em sinh ra, lớn lên rồi chết đi cũng đều cống hiến hết mình bao nhiêu sắc, hương, vị, v.v... --> Sống 1 cuộc đời có ích.

Dù chỉ từ bùn đất và nước, em lại biến mình thành thứ cây hoa kỳ diệu cả nông thôn và thành thị đều trân quý vì sự thanh cao mà dân dã của em. --> Bất kể bất nguồn từ đâu, giàu có hay nghèo khổ, phải sống làm sao để được từ người ta tôn trọng.

Ngập trong bùn,rễ sen (ngó sen) chịu hút bùn, hút nước để sống, nhưng chẳng có phần nào của sen là đen với hoa tươi hồng, lá xanh mướt, rễ trắng ngần. ---> Trong bất kỳ hoàn cảnh, môi trường nào, cũng không để bị ảnh hưởng xấu mà vẫn phải gìn giữ và phát huy khí chất của mình.



About the author

160