tahnai

Posted on at


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ye  jism  hai  tu  kya ye  roh  ka  libaas  hai  tabah kiya mjhy ye  chahny  ki aas  ny  kahan  kahan  raha main dhonta ............................


TAGS:


About the author

160