تاجکستان Tajikistan

Posted on atتاجیکستان کشور کوچک و مشهور در اسیا جمهوری تاجیکستان در آسیای میانه موقعیت دارد که محل اصلی جغرافیای این کشور را مختص میکنیم.


این کشور از جنوب با کشور افغانستان از غرب با کشور ازبکستان از شمال با قرقزیستان و از شرق با چین همسایه میباشد. جمهوری تاجیکستان در خشکه موقعیت داشته کوهستانی و پر باریش میباشد به همین دلیل از منابع ابی فراوانی برخوردار است. مساحت این کشور 140.100 کیلومتر مربع اندازه شده است . این کشور از جمله 95 مین کشور جهان حساب میشود


تجارت:تاجیکستان یک کشور کوچک اما با تجارت بزرگ کار میکند تاجکستان از جمله کشور های مهم تجاری به شمار میرود و با کشور های زیادی معامله و ارتباط تجاری دارد این کشور عناصر زیادی را تجارت میکند از جمله


نیروی برق پنبه المونیم . فلزات . میوه جات . سبزیجات . سنگ های قیمتی.فرش . پوست حیوانات. روغن نباتی روغن حیوانی مشروبات الکولی نفت و غیره مواد را میتوان از جمله تجارت تاجیسکتان به حساب برد


انرژی: کشور تاجیکستان از منابع انرژی زیادی برخودار است که یکی از این منابع بزرگ آب میباشد که تاجیکسان از این منبع فایده زیادی را بدست میاورد و منابع اصلی انرژی این کشور آب . ذغال سنگ. نفت خام.و گاز طبیعی میباشد


محیط: تاجیکستان کشور صنعتی میباشد  و این کشور و از مواد سمی زیادی در این کشور در روز استفاده میشود به همین دلیل تاجکستان مشکلات محیطی زیادی دارد الودگی صنعنی استفاده از سموم  استفاده از شور خاک باعث  الودگی محیط این کشور شده است


طرز زندگی: مردم تاجیکستان نیز مردم اجتماعی و خوش اخلاق میباشد و زنده گی انها نیز به سطع متوسط جهانی میباشد همه مردم تاجکستان طبق قوانین مذهبی خود در یک سطع قرار دارند و در دهات نیز مردم زیادی زند گی میکنند با رسم ورسوم های مختلف محیشط دارند


موسیقی:تاجکستان یک کشور فرهنگی بوده و تمام مردم ان هنر پرور میباشند یکی از فرهنگای قدیمی و مهم این کشور موسیقی این کشور میباشد که مکاتبی زیادی در این کشور به تدریس موسیقی میپردازند و این کشور اساتید زیادی را در خود پرورانید است  از جمله فاضل اوا احمد اوا فرشته ..و


جامعه: این کشور یک کشور فرهنگی بوده و مردم ان در یک جامعه زندگی دارند در این کشور اقوام و مذاهبی مختلف زندهگی میکنند که بیشتر مردم این کشور از دین مبین اسلام پیروی میکنند این کشور را میتوان یک کشور اسلامی گفت مردم این کشور به زبان های مختلف تکلم میکنند بعضی ها روسی بعضی ها دری و زبان های دیگر این کشور از جامعه و اجتماعی خوبی برخوردارند.


تکنالوژی: تکنالوژی در این کشور به سطع جهانی میباشد  چنانچه این کشور یک کشور صنعتی است و مردم این کشور از وسایل پیشرفته صنعتی استفاده مکنند و  همچنان از وسایل خوب و پیشرفته برای تولیدات خود در کشور استفاده میکنند و دانش اموزان نیز دسترسی کامل به تکنالوژی امروزی دارند


فرهنگ:تاجکستان یکی از کشور های مهم فرهنگی جهان به شمار میرود شهر خنجند یکی از شهر های تاجکستان مرکز فرهنگ این کشور است که دومین شهر فرهنگی جهان به شمار میرود که توسط الکساندر کبیر بنا شده است 


دین اسلام علمان قوی دین اسلام در این کشور پرورانید شده اند یکی از چهرهای مهم فرهنگی این کشور رودکی را میتوان نام برد تاجیکستان در هر عرصه چی در هنر موسیقی در هنر نقاشی در هنر شاعری درسیاست در تمام فرهنگ ها پیشگامی خوبی داشت است و مردم این کشور از فرهنگ خوبی برخوردارند


تحصیلات: مردم این کشور از تحصیلات خوب و عالی برخوردار هستند تاجکستان در زمان جنگ ها و جدای از   کشور های دیگر رنگ وروی علم ودانش در این کشور کمتر شده بود بعد از متعد شدن دولت این کشور پایه علم و دانش را در کشور مستحکم ساخت و امروزه مردم تاجکستان از تحصیلات خوب وعالی بهره میبرند تا جای که از کشور های همجوار این کشور برای تحصیل در این کشور سکونت مکنند


سر گرمی : مردم این کشور با فرهنگ بازی های و سرگرمی های قدیمی دارند بیشتر مردم تاجکستان وقت فراغت خود را با کار کردن با موسیقی مگذرانند و به ورزش عاقه مندی زیادی دارند


صحت:مردم تاجکستان باوجود این که از وسایل پیشرفته بهداشتی در مفاد نیست اما باز هم مردم این کشور به صحتمندی خود فکر  میکنند در این کشور وسایل طبی عالی برای طبابت وجود دارد و همچنان از ادویه جات یونانی نیز در این کشور استفاده میشود یگانه ضرر صحت در این کشور الودگی هوا میباشد


رسانه :کشور تاجکستان از تحصیلات عالی بخوردار است  رسانه نیز در این کشور به اد اوسط پیش میرود و محصلان در رشته ژورنالیزم تحصیل مکنند و در رسانه ظاهر میشوند و به پیشرفت کشور خود میکوشند


و توسط همین رسانه ها وقایع روز را به گوش هم میهنانشان میرسانند


سیاست :کشور تاجکستان از سیاست خوبی برخوردار است و سیاستمداران در این کشور زحماتی زیادی میکشند 


با وجود سختی های زیادی  سیاستمداران این کشور توانستن این کشور را بر پا نگهدارند جامعه جهانی از سیاست کشور تاجکستان امتنان میورزد مردم نیز از دولت خود راضی هستند


ورزش :مردم این کشور علاقه زیادی به ورزش دارند و همین دلیل پیشرفتی خوبی نیز در این رشته داشتند از جمله تیم ملی فوتبال این کشور از جمله بهترین تیم ها قاره آسیا به شمار میرود


زنان: در این کشور زنانی همواره فعال میباشند و در همه عرصه ها فعالیت مکنند بعضی از زنان در دولت بعضی در تجارت بعضی موسیقی و بعضی در صنایع دستی  زنان در این کشور رولی مهمی را برای پیشرفت دارند


فعال گرایی: تمام مردم این کشور درهر وظیفه که مشغول هستند همواره فعالیت مکنند زنان و مردان همه اشخاص فعال هستند تاجکستان یک جامعه فعال داردAbout the author

WAreSAAAA

abdul wares sulaimankhel student in mashal institute from Herat (AFG)D Live in herat and a member of british council school online project

Subscribe 0
160