Tình hình Biển Đông Việt Nam hiện nay

Posted on at


Tình hình biển đông hiện nay đang rất căng thẳng, theo nguồn tin từ các báo mạng trong nước thì có thể Trung Quốc sẽ quay lại vùng biển tranh chấp lãnh thổ với Việt Nam và đặt lại giàn khoan 981. Hiện nay những người Việt yêu nước đã lên tiếng chống đối lại chủ trương bành chướng của Trung Quốc, Việt Nam cũng đang lên tiếng kêu gọi đồng minh giúp đỡ trước sự ngang ngược của chính quyền Bắc Kinh.

 About the author

160