Trái ác quỷ

Posted on at


Trái cây Ác Quỷ là 1 loại trái cây thần bí tồn tại trong thế giới one piece. Nó cho người ăn rất nhiều khả năng thú vị và đa dạng tùy loại trái mà người đó ăn.

  Có rất nhiều loại trái cây khác nhau tuy nhiên chúng đóng vai trò quan trọng xuyên suốt câu chuyện one piece.

 Có 3 loại hệ trái ác quỷ:

 -Hệ siêu sức mạnh

-Hệ động vật

-Hệ tự nhiên


TAGS:


About the author

160