سازمان زنان انکس (Women's Annex) بانوان را در آسیای جنوبی و مرکزی توانمند میسازد

Posted on at

This post is also available in:

در یک ویدیو, اخیرا خانم فرشته فروغ از سازمان زنان انکس استفاده از انترنت,بلاگ,رسانه اجتماعی و گوشی های همراه در افغانستان را به بحث گرفته است.خانم فروغ نماینده فیلم انکس در آسیای مرکزی و جنوبی است. خانم فروغ میگوید که او هر هفته بعد از دیدن برنامه جالب و عامه پسند 60 دقیقه (60 Minutes) از سازمان رسانه ای کلمبیا(CBS)  یک بلاگ تازه مینویسد.


او اضافه میکند:


من این برنامه را تماشا میکنم و بعدا برداشت خود را مینویسم. در حالیکه مردم در افغانستان به این برنامه دسترسی ندارند. همچنین تماشای این برنامه از طریق انترنت برای شان بسیار مشکل است. به همین خاطر من فکر کردم که میتوانم این برنامه را تماشا کنم, بعدا برداشت خود را بنویسم و به مردم خود در افغانستان انتقال دهم.


 اگر برنامه ای مانند این برنامه در افغانستان وجود میداشت, به عقیده خانم فروغ باید موضوعات اجتماعی مانند توانمند سازی زنان, فعالیت زنان, آموزش و پرورش, رسانه اجتماعی و رسانه دیجیتالی را پوشش میداد. به باور او مردم از جنگ خسته اند و موضوعات مانند جنگ و قربانیانش چندان مورد پسند مردم قرار نمیگیرد. آنها میخواهند شاهد پیشرفت کشور خود باشند. بنابراین پوشش دادن موضوعات مثبت در افغانستان بهترین گزینه است. در تشریح یکی از موضوعات اجتماعی, او سازمان زنان انکس(Women’s Annex)  را سازمان هدفمند برای توانمند سازی زنان معرفی میکند. به عقیده او زنان برای مستقل شدن به سیستم ضرورت دارند.


او ادامه میدهد:


اگر ما میخواهیم زنان را توانمند بسازیم, باید برای شان یک سیستم فراهم کنیم. سیستم که آنها بتوانند اشتراک کنند و دیدگاه های خود را به اشتراک بگذارند. با دیدگاه های خود شان میتوان آنها را انکشاف داد و با انکشاف شان میتوان سهولت های برای استقلال شان در عرصه مالی و یا نحوه زندگی شان فراهم کرد. به باور خانم فروغ سازمان زنان انکس بهترین و مورد پسند ترین سازمان در این عرصه در آسیای مرکزی و جنوبی است.


او عدم دسترسی به کامپیوتر و انترنت را بزرگترین مانع در برابر زنان برای پیوستن به این سازمان میداند و اینکه زنان بخاطر چالش برق ناپایدار نمیتوانند به پایگاه های انترنتی بروند, در انترنت جستجو کنند و موضوع بارگذاری کنند.این چالش با راه اندازی صنف های انترنت که برنامه اصلی سازمان نرم افزار افغان سیتی دال(Afghan Citadel Software Company) است  برطرف گردیده.این سازمان توسط خانم رویا محبوب تاسیس شده است.او همچنین به این اشاره میکند که این مشکل را میتوان با استفاده از فن آوری گوشی همراه که در افغانستان بسیار رایج و معتبر است حل کرد.About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160