Writing and Video Blogging for Credibility and Accountability. The Afghan perspective (Dari) 56125

Posted on at


نوشتن و وبلاگ نویسی برای اعتبار و مسولیت


در جهان امروز، وبلاگ نویسی یک گام ضروری جهت ایجاد مکالمه و رهبری است. مکالمات طولانی و سخنرانی ها، جلسات باعث توسعه کارو بار گردیده که سبب پیشرفت و ترقی می گردد. اما امروز مهم ترین و جدید ترین چالشی که مردم به آن روبرو هستند آنلاین بودن است که در واقعیت چیز بدی هم نیست که میلیون ها نفر میتوانند در مورد کار های شما بخوانند و نظریات خود را با شما شریک سازند و برای شما معلوم میشود که آیا کاری که شما میکنید مورد توجه افرادی که مطالب کاری شما را میخوانند قرار گرفته یا نه.


بطور مثال.گلدستی و بروون که در سال 1985 برنده جایزه پزشکی شدن. نخواستن که جلوی کامره تلویزیون ظاهر شوند. چرا آنها امتناع ورزیدن؟چی را از دست دادید؟


برای دیدن فیلم ایجا کلیک کلنید
 


در اینجا لست چیزیهای است که من درزمانی ملاقات افراد جدید فکر می کنم:

1) آیا آنها می خواهند بنویسند و یا ویدویی آنلاین بسازند؟

2) در چه موضوع مینویسند؟

3) چگونه می توان نمره و طرفدار های خود را زیاد کنند؟

4) قدرت بازاریابی را برای خود دارند و قدرت آنها چیست؟ آیا مردم با آنها موافق اند بالعکس؟

بسیاری از مردم بر این باوراند که آنها چیزهای خاص در مغز خود دارند، اما جاگزین کردن محتویات در قالب وبلاگ یا فیلم برایشان وقت گیر است، نمیدانند که نتیجه کارشان برای انها مفید تمام میشود یا رنج آور خواهد بود؟ یک روز کسی به من گفت: "چه می شود اگر یک روزی نه خواهم آنچه را نوشته ام در دسترس مردم قرار دهم؟" من به او نگاه کردم و گفتم: "چرا ما باهم مکالمه میکنم ؟"

وقتی که من کار خود را در رابطه به سیستم تعلیم و تربیه در افغانستان شروع کردم، من خود را مجبور به یادگیری درباره دیدگاه ها و باورهای فرهنگی در افغانستان دیدم. این یک تجربه بسیار سخت و مفید برایم بود، و من متوجه شدم  که این موضوع چقدر می تواند مهم باشد.

وبلاگ نویسی بسیار سرگرم کننده و بسیارنقش کاربردی در زندگی دارد، با نوشتن میتوانید به هرگوشه و کنار جهان سفر کنیم و اگرکار  خود رادرست انجام دهیم میتوانم صاحب یک رهبری فکر خوب برای خود شویم که این کار با کوشش های شبانه روزی بدست می آمد ولی به اندازه یی لذت بخش است مانند جیلتوی ایتالیایی.


 


for reading this page in English click here     About the author

zakertanha

Zaker was born in Kabul Afghanistan on Thursday 02/21 AM 1992/06/09. he attended to Habibia high school. for studding knowledge. when war start in Afghanistan he went to Pakistan with his family. he studied computer programs and English language at kout institute in Pakistan. also he attended to TEAKWONDO club…

Subscribe 108
160