دکتر راجیو شاه، مدیر اجرایی یو اس اید در مورد تحصیلات، اقتصاد و به قدرت رساندن زنان افغان در دانشگاه آمریکایی افغانستان

Uploaded on Monday 25 March 2013

DESCRIPTION

راجیو شاه یک آمریکایی متخصص توسعه اقتصادی و فیزیکدان است که در حال حاضر به حیث مدیر اجرایی یو اس اید مشغول به فعالیت است. وی در مراسمی از دانشگاه آمریکایی افغانستان که در ۲۰ مارچ در واشنگتن دی سی برگزار شده بود با فیلم انکس مصاحبه ای انجام داد. در این مصاحبه وی به نقش تحصیلات در افغانستان مخصوصا در به قدرت رساندن زنان و استقلالیت اقتصادی آنها اشاره کرد

DETAILS

Language: English

Country: United States

License:
Creative Commons License

دکتر راجیو شاه، مدیر اجرایی یو اس اید در مورد تحصیلات، اقتصاد و به قدرت رساندن زنان افغان در دانشگاه آمریکایی افغانستان by bitLanders is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.


160