زبان بدن در مذاکرات

Uploaded on Wednesday 6 November 2013

DESCRIPTION

وقتی در جلسه گفتگو یا مذاکره ای حضور داریم باید بدانیم علاوه بر کلام ما بدن ما نیز در حال سخن گفتن است. هر حرکت شما پیامی دارد. در این فیلم جالب تعدادی از دانشجویان نکات مهمی را در این خصوص به شماآموزش خواهند داد

DETAILS

Language: Farsi

Length: 03:29

Country: Sweden

License:
Creative Commons License

زبان بدن در مذاکرات by eLearnEver FilmAnnex is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial No Derivatives 3.0 License.


160