Search results for: "آدم_ها"


وجود آدم ها

Mohammad Hassan Sultani

"..آدمهایی هستند که خیلی "وجود" دارند.نمیگویم خوبند یا بد؛چگالی وجودشان بالاست.اصلا……

by MHS31

read more

گمشده

bahareh-hoseini

این روزها آدم ها با من مهربانی میکنند... به من هدیه میدهند و مرا بخاطر کارهایی……

by bahareh-hoseini

read more


Back to Top