Search results for: "آرامی"


صلح وآشتی

somaua

  صلح یکی از جمله مهم ترین چیز در زنده گی انسان هامیباشد اگر صلح وجود نداشته……

by somaua

read more

همنشین بد!

homa faizdost

همنشین بد!!!همنشین بدنسبت به افرادخوب وباتحصیل ودانش حسدمی ورزد.وآنهارادوچاروسوسه……

by homa-faizdost

read more

صلح و ثبات

frouhar

واژهء صلح، واژهء که همه ما و شما به آن آشنایی کامل داریم و نیاز خود را به……

by frouhar

read more

سکوت

kobra30

آری! سکوت واژه ی که تسکین دهنده است اما پُر از مفهوم است، پُر از درد است و……

by kobra30

read more

صلح

NasirAhmad459

صلح صلح یک پدیده الهی است که تمام موجودات زنده به آن ضرورت دارند وخداوندمتعال……

by NasirAhmad459

read more

صلح

fawzia622

صلح یک کلمه مقدس بوده و به معنای آشتی  کردن است صلح در یک جامعه لازم و ضروری……

by fawzia622

read more

افغانستان

gete

  افغانستان کشوریست که محاط به خشکه بوده و در قلب آسیا قرار دارد و همچنان……

by gete

read more


Back to Top