Search results for: "آرزو"


(3) حس دلتنگی

samana

ادامه داستان واقعی تنهایی.. این زن تنها در همه زندگی اش یک آرزو دارد و میگویید:……

by samana

read more

غرور

fahima yusefzadeh

غرور در دنیا انسان های متکبر زیاد وجود دارد . غرور چیزیست که انسان ها ضعف……

by fahima-yusefzadeh

read more

عشق پرواز

Mohammad Hassan Sultani

آرزوی پرواز از زمان های بسیار دور در ذهن هر بشر بوده است و با دیدن پرنده گان……

by MHS31

read more

مکتب

Shabnam Amiry

(مکتب) مکتب یک مکانی است که انسان را هداف خویش نزدیک میسازد مکتب جای علم و……

by shabnam-amiry

read more

عشق

farhad hakimi

  عشق نام زیبا واحساسی عشق واژه ایست که تعریف کردنش ناممکن است تنها کسانی……

by farhadhakimi

read more

پدر

nazakat25

  پدر نام آشنا کسی که زیستن را برایم آموخت پدرم تکیه گاه من قدرت من شکوه……

by nazakat25

read more

خاطره ها

Omid dorani

زندگی انسان مملوء از خاطره هاست که ما با آن زندگی مان را میگذرانیم و گاهی……

by Omiddorani

read more

بهترین آرزو

niyayesh

از نظر من تمنا و آرزو یگانه چیزی است که همهء انسانهای روی زمین آنرا در ذهن……

by niyayesh

read more

انتظار

Omid dorani

در یک روز سرد و تاریک پاییز ، یک دختر تنها و غمزده و چشم به راه پشت پنجرهء……

by Omiddorani

read more

آرزو من

vajehaazizy

آرزو من در زندگی این که یک شخص خوب وصداقت کار باشم و بتوانم از کار های که……

by vajehaazizy

read more

قدم میزنم

Omid dorani

قدم میزنم به جاده ای که میرود بسوی تو ، جاده ای که منو تو را بهم میرساند .……

by Omiddorani

read more

مادر

fareshtasadat

مادر ای شورانگیز تر از نغمهء آرزو:                             ……

by fareshtasadat

read more

خاطرات تلخ

maeda4

بسم الله الر حمن الرحیم مردم افغانستان بیش از سالیان سال در جنگ ونا امنی……

by maeda4

read more

آرزوی آرزو

gete

  دریک قریه سرسبز و شاداب تعداد زیاد از فامیل ها زندگی میکردند در این قریه……

by gete

read more

جنگ

maeda4

جنگ جنگ یک پدیده شوم وخطر ساز است. که حاصل آن باعث بدبختی،تباهی،ویرانگری،کشت……

by maeda4

read more

خودخواهی

aqhida

خودخواهی خودخواهی کلمه یست که برشخصیت هرانسان لطمه زده واورابی شخصیت می……

by aqhida

read more

شکست

Omid dorani

شکست بمعنی افتادن و هر گز بر نخاستن نیست . بزرگان مان چه گفته های نیکو داشتند……

by Omiddorani

read more

مادرم

Ramika Taskin

مادرم ای همه هستی من با آنکه در کنارم نیستی بازم تمام وجود منی ... همیشه که……

by ramika-taskin

read more

رویای تنها

gete

پرواز کبوتران آرزو در آسمان خیال چه پرفریب است ای رویای شب های سرد و تنهای……

by gete

read more

تلاش کن

Omid dorani

بهترین راه برای بدست آوردن بزرگترین خواسته ها تلاش است تلاش کن که بتوانی……

by Omiddorani

read more

چی می شد

Soniya Akbarzade

چه می شد در روشنای مهتاب در شب تنها محبت و دوستی ترا در آغوش بگیرم چه می شد……

by SoniyaAkbarzade

read more

بنویس

qahar kabiri

بنویس بنویس بنویس از محرومیت از نابسمانی های از یاس ها و از حرفهای بزرگان……

by qahar-kabiri

read more

هدف

parisa ahmadi

هدف: عبارت از وضعیتی است که در آینده میخواهیم داشته باشیم و در عین حال میتوانیم……

by parisaahmadi

read more

جنون عشق

Arzoorahmany

دراوایل زنده گی خودبودزیادآرزوهاداشت زیادروزبه روزآرزوهااوزیادشده می……

by Arzoorahmany

read more

امید

Moshtaq Ahmad Tokhi

زندگی سراسر امید است و تکاپو، شور و تحرک.  هدف زندگی راستین بسی مقدس و……

by moshtaq-ahmad-tokhi

read more

مادر

hekmatullah

مادران آرزو دارم آرزو خیال هر عاشق باشم، خیال عاشق مادران تا مادران را در……

by hekmatullah

read more

سردرگمی

behroz

کلا یه حس عجیبی دارم این روزا نمیدونم چکاردارم میکنم وچی بیش خواهدآمد ،……

by behroz

read more


Back to Top