Search results for: "آزاد"


گنجینه باختر The biggest…
Klashnikov (کلاشنیکوف مرگبارترین…
تیمورلنگ وبازگشت خونین…

Back to Top

زاد روزم

sani arjmand

  يك سال ديگر گذشت با خاطره هاى خوب و بدشايد از بعضى ها انتظار داشتم امروز……

by sani-arjmand

read more

آزادی

Samira Ataei

آزادی بهترین نعمت الهی است که خداوند آن را برای هر انسان اعطا کرده است که……

by Ataei

read more

دوست

zahra rasa

  شخصیت اکثر انسان ها تابع جامعه ای که در آن زنده گی دارند هستند.خانواده……

by zahrarasa

read more

انتخابات

khatereh93

انتخابات وطن عزیزمان افغانستان است که سالیان سال مورد تجاوز وتاخت وتاز……

by khatereh93

read more

باران....

Asma_Ebrahimi

پس این کوچه های تنهایی.... دلم درگیر این روز هاست... هوا عاشقانه و ابریست...……

by Asma_Ebrahimi

read more


Back to Top