Search results for: "آشیانه"


مهربانی

atayeesomaya

مهربانی مثال درخت است.که هرچقدربزرگ میشود.برای  پرنده های زیادتری درخودآشیانه……

by atayeesomaya

read more

آزادی

sonila12

درون قفس طلایی وقشنگ ،کبوتری را دیدم با بالهای زیبا وطوقی اندوده شده از……

by nahid-annex

read more

عشق

zahra rasa

وقتی نبودی دنیا برایم ساده بود دنیا یک هستی بی ارزش و بی پایه بود آمدی و نه……

by zahrarasa

read more

دل شکسته

Sajeda Amiri

الا ای یار مگر تو بی وفایی چراپس یادی تو زمن نداری چه شب هاتا صحر گریان بکردم……

by sajeda-amiri

read more


Back to Top