Search results for: "آینده"


درد معیوبیت

sanaz828

  در این داستان زندگی پسری بیان شده است که از معیوبیت خود رنچ ودرد را تحمل ……

by sanaz828

read more

مکتب

semai

مکتب جای آموختن علم دانش است .جای که آینده انسانها میسازد از بی راهی به راه……

by semai

read more

افغانستان

razia11

کشورعزیز ما افغانستان که در وسط آسیا موقعیت دارد ویک کشور کوهستانی ومحاط……

by razia11

read more

انتخابات

fawzia622

  انتخابات جز از مهم ترین قانون کشور هاست  که فرد فرد یک کشور در برابر……

by fawzia622

read more

انتخابات

bahar786

انتخابات پروسه همه جانبه و مهم ترین چیز برای ساختن آینده اطفال و نو جوانان……

by bahar786

read more

خاطرات

sataishtanha

  ما خانواده کوچکی استم من ،پدرم ،مادرم ،برادر و دو خواهرم. پدرم مرد مهربان……

by sataishtanha

read more

«مادر»

samaseddiqi

  مادر گرانبها ترین موجود هستی،که از طرف خداوند"ج"برای بشر ارمغان شده……

by samaseddiqi

read more

مادرم

Arzoorahmany

  الهی که من فدای توشوم مادرجان ........... که این قدربه من فکرمیکنی این قدربه……

by Arzoorahmany

read more

شب یلدا

Fatanah Shirzad

یلدا در لغت به معنی تولد و ولادت است .و شب یلدا آخرین شب خزان است که طویل ترین……

by fatanah-shirzad

read more

هدف

parisa ahmadi

هدف: عبارت از وضعیتی است که در آینده میخواهیم داشته باشیم و در عین حال میتوانیم……

by parisaahmadi

read more

تصمیم

mohammad zaman

روزهای غریبی است ،سالهای تلخی است،غم ها بسیار رو شادی ها کم،در اوج هر صدای……

by mohammadzaman

read more

راه سخت

mohammad zaman

در تاکسی نشسته ام خیابان ها همه و همه مسدود شدن شاید برای راهی که شاید کشور……

by mohammadzaman

read more

طوفان 2014

Diana Saeedi

طوفان2014   یا فکر کرداید که در سال آینده چه چیزی منتظر کشور ماست در آینده……

by DianaSaeedi

read more

آینده

Farhangiz Ziaee

سپاس و ثنا لایق خدای است که پروردگار جهانیان است چنانچه که خداوند (ج) دروقتی……

by farhangiz-ziaee

read more


Back to Top