Search results for: "ابن"


شهوت

sima22

786 شهوت یکی از غرایضی است که در انسان نهادینه شده است ودر اکثر اوقات همین……

by sima22

read more

منطق

setayesh alemyar

منطق مصدر ميم است به معناى گفتار و در قرآن مجيد هم به همين معنى آمده است (خداوند……

by saharAyoubi

read more


Back to Top