Search results for: "اتحاد_واتفاق"


صلح وآشتی

somaua

  صلح یکی از جمله مهم ترین چیز در زنده گی انسان هامیباشد اگر صلح وجود نداشته……

by somaua

read more

صلح

atayeesomaya

صلح چیست؟ صلح مانند درخت زیبایی است که سرشارازمیوه های شیرین ورنگارنگ است.که……

by atayeesomaya

read more

خانواده

linarahim

برای اینکه انسان زندگی کند.به یک همدم ویک دوست ضرورت دارد.که زندگی خودرا……

by linarahim

read more

اتحاد

sarasadat9

  اتحاد واتفاق در زندگی اجتماعی  وخانوادگی اهمیت زیاد دارد .ودین اسلام……

by sarasadat9

read more

استقلال

Arezoo Heray zad

حمد وسپاس بی قیاس در شعن الله ایست که این عالم را با این زیبای آراسته نموده……

by arezoo-heray-zad

read more


Back to Top