Search results for: "اجتماع"


نگاه کود ک

hangama12

  دختر کوچولوی چهار سال عمر داشت در کنار کوچه به تنهای بازی می کرد.پیراهن……

by hangama12

read more

خانواده

fatima2

خانواده کوچکترین نهاد یک اجتماع است*که منشأ همه تحولات اجتماعی جامعه ازین……

by fatimahaidary

read more

تنهایی!!!

diba520

تنهایی پدیده ای است که بیشتر از جوانان به آن علاقمند هستند واز تنهایی لذت……

by diba520

read more

همزیستی

nazakat25

همزیستی میخواهم در مورد همزیستی چند سطری را تحریر دارم همزیستی یعنی همدیگر……

by nazakat25

read more

دلم گرفته

hekmatullah

  دلم از همه ناسازگاری های که بامن میشود خسته شده در پناه فضای ارام و دور……

by hekmatullah

read more

تجربه

harewa_h@yahoo.com

میخواهم بنویسم ازآن تجربه های که در زندگی به آن برخوردم ،آن تجربه های که……

by harewa_hyahoocom

read more

مواد مخدر

sahar. alizada

در سال های اخیر افزایش تولید و تجارت غیر قانونی مواد مخدر افکار عامه جهان……

by sahar5

read more

حقوق زن

saweta

حقوق زن                                                                ……

by saweta

read more

حقوق زنان

marie444aniri

زنان نیمی ازپیکرجامعه را تشکیل میدهد.درحالکه کارهای زیادامورزند گی به دوش……

by marie444aniri

read more

جوانان

parvin yari

جوانان جوانان عضو فعال اجتماع هستند ودر تمام نقاط دنیا این قشر از اجتماع……

by parvin-yari

read more

همنشین 2

Safiullah

چندی پیش نوشته ای داشتم در مورد چگونگی انتخاب نمودن دوست، رفیق و همنشین……

by safisafa

read more

اجتماع چیست...؟

soraia

اجتماع چیست...؟ اجتماع محیطی است که انسانها درآن بایکدیگر زنده گی میکتند.دراین……

by soraia

read more

خانواده

azita sadiqi

 خانواده خانواده معنای خاصی را دارد کسی خانواد را آن گونه که هست  تا……

by azita-sadiqi

read more

عشق

basira ghafori

                                                                 ……

by basira-ghafori-5253

read more

نظافت

Ershad ziaee

نظافت جز ایمان است  ما باید سعی کنیم که چهار اطراف مان پاک باشد ما وقت……

by ershad-ziaee

read more

بشر دوستی

tahmina azizi

  انســان یک موجود اجتماعـی است. هیچ انســان را نمی توان مشاهده کرد که……

by tahminaazizi

read more


Back to Top