Search results for: "اجتماعی"


روانشناسی

Laili Zia

روانشناسی سابقه زیادی دارد که از رفتار بحث میکند  روانشناسی به انسان……

by laili-zia

read more

وقت شناسی!!!!

diba520

وقت شناسی یکی از مهمترین کارهای روزمره و زنده گی ما میباشد و ما باید به……

by diba520

read more

دنیای مجازی

asra omid

  ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺠﺎﺯﯾﺴﺖ؟!  "ما ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺣـــــــﺲ……

by asra-omid

read more

آرامش

nagharmohmand

آآرامش آن چیزی نیست که در مکانی بی سر و صدا، بی مشکل، بی کار سخت ،یافت می……

by nagharmohmand

read more

مواد مخدر

asra omid

مواد مخدر یا نشه آور که به صورت طیبعی از برگ ، ساقه ، ریشه ، پوست ، میوه……

by asra-omid

read more

رسانه ها

roma67

  رسانه عبارت ازوسیله است که اطلاعات را به شکل نوشتاری ؛گفتاری ؛شنیداری؛تصویری؛صوتی……

by roma67

read more

صلح!!

diba520

صلح یکی از بزرگ ترین نعمات الهی برای بشر بشمار میرود صلح مایه خوشبختی و روانی……

by diba520

read more

فساد

elaha mahmod

   قسمیکه رونماست فساد از جامعهء گذشته تاجامعهءامروزی در کار کرد روزانه……

by elaha-mahmod

read more

Filmannex

parmila rahimi

Filmannex!!! یک صنف اجتماعی است که توانسته تعدادزیادی ازشاگردان رابه طرف خودجلب……

by parmila-rahimi

read more

خانواده

fatima2

خانواده کوچکترین نهاد یک اجتماع است*که منشأ همه تحولات اجتماعی جامعه ازین……

by fatimahaidary

read more

فلم انکس

fawzia622

فلم انکس یک شبکه خدماتی است و یک رسانه اجتماعی است که در سراسر دنیا وجود……

by fawzia622

read more

مفهوم سیاست

‫نیلوفری در ساحل‬‎

  سیاست به لحاظ مفهومی عموماَ به معنی عمل اخذ تصمیم و اجرای آن برای کل……

by -7049

read more

ادب

mariahamidy

  ادب بهتر از گنج قارون بود                          ……

by mariahamidy

read more

کارتون

maryamnazhat

کارتون نگاری که یک بخش پر محتوای بیان حالات ، حادثات ووقایع است درسراسر……

by maryamnazhat

read more

Film Annex

maryamnazhat

  به نظر من یک شبکه اجتماعی خوب است که جوانان را در راستای رسیدن به مؤفقیت……

by maryamnazhat

read more

آزادی

eliya

دموکراسی توصیف یک روش مخصوص حکومتی و توزیع قدرت در آن می باشد. دموکراسی به……

by eliya

read more

مصارف بیجا

Omid dorani

اسراف کردن کار درست و پسندیده ای نمیباشد ، امروزه در تمام جوامع اسراف مانند……

by Omiddorani

read more

صحت

Fatema Maten

صحت نظریات متفاوتی از شروع بشریت تا کنون در مورد صحت موجود بوده وخیلی ها……

by FatemaMaten

read more

معلولیت

tina yarzadeh

در ما انسانها از جمله خطراتی که میتواند باعث بوجود آمدن مشکلات جسمی و حتی……

by tina-yarzadeh

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

کمپیوتر

fareshtasadat

کمپیوتر از زمان پیدایش تاحال مسیرطولانی رادرمدت محدودی طی کرده است قبل……

by fareshtasadat

read more

زن

linarahim

خداوند (ج)زن راآفریدواورااشرف مخلوقات قرارداد.واگرزن وجودنمی داشت .عالمی……

by linarahim

read more

نا امنی

maryam akbary

ما در جامعه به فعالیت های مختلف اقتصادی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی ضرورت داریم.……

by maryamakbary

read more

بی سوادی

maryam akbary

  زنده گی در دنیایی مجازی ضرورت به علم، دانش، تعلیم و تربیه دارد . کسانی……

by maryamakbary

read more

اسباب معیشت

Laleh zaka

اسباب معیشت خانواده، نخستین و ساده ترین ساختار اجتماعی است. که همانند سایر……

by Laleh1

read more

پشتو

syed hidayatullah

بہت سی زبانوں میں ایک زبان پشتو بھی ہے۔ اور زبانوں کی طرح پشتو زبان بھی ایک……

by hadilove

read more

مواد مخدر

fawzia622

در سال های اخیر، افزایش و تجارت غیر  قانونی مواد مخدر افکار عامه جهان……

by fawzia622

read more

تجربه

harewa_h@yahoo.com

میخواهم بنویسم ازآن تجربه های که در زندگی به آن برخوردم ،آن تجربه های که……

by harewa_hyahoocom

read more

انتخابات

terma

انتخابات انتخابات چیست ؟ انتخابات یعنی انتخاب کردن یعنی برگزیدن یعنی تضمین ……

by terma

read more

هنر

Sonia Basharmal

هنر هنر، پدیدة است که احساسات و عواطف هنرمند را درزندگی اش تبارز میدهد. هنرمند……

by sonia-basharmal

read more

تــــــرس

zahra rasa

  انسانها از آغاز پیدایش تا کنون با ترس زیستند!!!! ترس را میتوان نوعی احساس……

by zahrarasa

read more

زنان

omidarahmany

  شعار همیشه که میگویند زن نیمه از پیکر جامعه است. زنان از آن قشر فعال ومهم……

by omidarahmany

read more

خاطرات

sataishtanha

  ما خانواده کوچکی استم من ،پدرم ،مادرم ،برادر و دو خواهرم. پدرم مرد مهربان……

by sataishtanha

read more

رسانه

najlazakeri najla

خداوند بزرگ ومنان را نهایت سپاس که ما را در روشنایی علم و معرفت قرار داده……

by najlazakeri-najla

read more

همنشین

Safiullah

مولانا جلال الدین محمد بلخی شعری دارد در دفتر اول مثنوی که تفسیر کنندۀ یکی……

by safisafa

read more

دوستی

AsmaRahmany

دوستی یگانه پدیده است که انسان رامیتواند از تنهای ظاهری واجتماعی انسان……

by AsmaRahmany

read more

معلولیت

MarziaSaeed

بر اساس معیارهای علمی معلولیت عبارت از وضعیت فردیکه به دلیل نقص فقدان یا……

by marziasaeed

read more

خانواده

FawziaNoori

زندگی مفهومی چند وجهی ، نسبی ، متاثر از زمان و مکان و ارزش های فردی و اجتماعی……

by FawziaNoori

read more


Back to Top