Search results for: "احترام"


همسایه

fahima yusefzadeh

همسایه   همسایه جز خانواده به حساب می رود و حتی از فامیل انسان هم به انسان……

by fahima-yusefzadeh

read more

والدین

farzana360

  والدین بهترین هدیه خداوند(ج) است. که برای تمام بشر داده است. برای تمام……

by farzana360

read more

سخن او

Farzana Jami

بسم الله الرحمن الرحیم سخن او همیشه ازاینکه میگویند تو یک زنی وباید خاموش……

by farzana-jami

read more

با همی

sameer yaqoobi

  باهمی خیلی یک لذت دارد واین چیزی است که ممکن است وبستگی به خود ما وشما……

by sameer-yaqoobi

read more

مادر

homa faizdost

ای مادرعزیز,ای بهترین نورالهی,ای مفادبخش هرخانه,تو هستی که جهان است توهستی……

by homa-faizdost

read more

مادر

sanaz828

مادر زیبا ترین کلامیست که زبان با گفتن آن گویا گوش با شنیدن آن شنوا قلب با……

by sanaz828

read more

مادر

nooriya erfaniyan

ای زیباترین زیبارویان! توای مادرم الهه زمینی روزی رابه نامت گذاشته اند ولی……

by nooriya

read more

امامت

linarahim

یکی از مسایل عمده در دین مقدس اسلام امامت می باشد.خداوند(ج) بسیار بزرگ وبی……

by linarahim

read more

گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

آداب مسجد

linarahim

خداوند(ج)برتمام انسان هاامرکرده نمازبخوانند.ونمازخواندن درمسجدثواب زیادی……

by linarahim

read more

ماں

SidraKhan

ماں آج میں اپپ کو ماں جیسی عظیم ہستی کے  بارے میں بتاتی چلوں کہ ماں کیا……

by SidraKhan

read more

حقوق اقارب

linarahim

خداوند(ج)تمام انسان هاراخلق کرده است .درقرآن آماده است .که صلحه رحم باعث……

by linarahim

read more

دهقان

linarahim

 دهقان یک شخص پرکاروزحمت کش میباشد.که بالای زمین وخودزحمت میکشد.تاحاصل……

by linarahim

read more

زن

linarahim

خداوند (ج)زن راآفریدواورااشرف مخلوقات قرارداد.واگرزن وجودنمی داشت .عالمی……

by linarahim

read more

مادر

fawzia622

مادر یک نعمت الهی ست که  از طرف خداوند یکتا و بی همتا برای ما فرستاده شود……

by fawzia622

read more

حقوق زن

Nilofar

زن موجودیست که در جامعه انسانی از حقوق والای بر خوردار است.اینکه به زن احترام……

by neloofar

read more

صداقت

Nilofar

صداقت بهترین پالیسی است .این حقیقتی است که هر کس میداند.اما اشخاص بسیار محدودی……

by neloofar

read more

حقوق والدین

razia11

مادروپدربهترین بنده های خداوند(ج)می باشند.که درنزد وی ازجایگاه عظیمی برخورداراند.وخداوندمتعال……

by razia11

read more

مقام زن

Bahram Khosrawi

زن یک مقام والای دارد چون زن یک مادر است و خداوند (ج) فرموده اند: که بهشت زیر……

by bahram-khosrawi

read more

خانواده

jawad dorani

خانواده اولین کسانی هستند که با آنها انس میگیریم ، فضای خانواده فضای مهر……

by jawad-dorani

read more

فداکاری

sarasadat9

    همیشه ودر همه جاانسانهای بزرگ وفداکاری پیدا میشوند  که برای نجات……

by sarasadat9

read more

دریمه برخه

Nasrat Barakzay

ملتګرای دنړی دسیاست او فرهنګ په تاریخ کی کومه نوی پدیده نده، خو دمغرضانه……

by SadiqNasrat

read more


Back to Top