Search results for: "اختلاف"


همزیستی

nazakat25

همزیستی میخواهم در مورد همزیستی چند سطری را تحریر دارم همزیستی یعنی همدیگر……

by nazakat25

read more

صلح و خشونت

Laleh zaka

صلح و خشونت   زنده گی اجتماعی انسان ها زمانی خوش ایند است که همه افراد……

by Laleh1

read more

نخبگان

Safiullah

این واژه در جای های و اوقات مختلف می شنویم و اغلبا بر انسانها و اشخاص دانا……

by safisafa

read more


Back to Top