Search results for: "اختلالات_عصبی"


عادت

kobra30

سالهای کبیری دربیابان خشکی تحت نام ظلمت زندگی کردم از بس هوای شده بودم……

by kobra30

read more

خانواده

mariam3

عبارت از جمعی از افراد با هم یکجا شده و خانواده را تشکیل میدهند.یعنی یک مرد……

by mariam3

read more

ویتامین ب یک

diba520

این گروه از ویتامین ها باعث ایجاد تعادل عصبی وتغذیه ای به خصوص در موارد نشایسته……

by diba520

read more


Back to Top