Search results for: "ازدواج"


پدرم

somaua

من همان کودکی هستم که پدر خود را در یکی از جنگ های افغا نستان از دست داد م……

by somaua

read more

اسیر ازدواج

asra omid

آن زمان که غم و اندوه در وجودم رخنه کرد من تازه از مکتب فارغ شده بودم زماني……

by asra-omid

read more

خانواده

linarahim

برای اینکه انسان زندگی کند.به یک همدم ویک دوست ضرورت دارد.که زندگی خودرا……

by linarahim

read more

عشق وحسرت

semai

در یک روستای بسیار عقب افتاده یک جوان ببام سوراب در آنروستا زندگی مکردن……

by semai

read more

رضایت دل

nooriya erfaniyan

بیست سالی می شدکه دردیارغربت زنده گی میکرد.امروزبادستاوردهای زیادی به دیدن……

by nooriya

read more

حقوق زن

Nilofar

زن موجودیست که در جامعه انسانی از حقوق والای بر خوردار است.اینکه به زن احترام……

by neloofar

read more

دختر افغان

nargeszaka

دختر افغانیک دختر از زمان تولد در خانه وخانواده اش رحمت وبرکت را به وجود……

by nargeszaka

read more

آرزوی آرزو

gete

  دریک قریه سرسبز و شاداب تعداد زیاد از فامیل ها زندگی میکردند در این قریه……

by gete

read more

حقوق زنان

khatereh93

حقوق زن چندی پیش بعضی زنان فعال جامعه ما به جاده هاوخیابان ولایات  بیرون……

by khatereh93

read more

ازدواج چیست

manizheh

ازدواج چیست ؟ ازدواج یعنی زندگی مشترک بین دوفرد ،ازدواج یکی از اساسی ترین……

by manizheh

read more

ببین مادر

Arzoorahmany

  بببن مادرمن ازهمان روزاول راضی به این ازدواج نبودم این شماهابودین که……

by Arzoorahmany

read more

مقام زن

Bahram Khosrawi

زن یک مقام والای دارد چون زن یک مادر است و خداوند (ج) فرموده اند: که بهشت زیر……

by bahram-khosrawi

read more

دوستی

Muneera.hashemi

دوستی کلمه است که با نگاه اغاز میشود بالبخند شیرین میشود . و با دل ادامه میابد……

by Muneerahashemi

read more

ازدواج

amenazafari

در جوامع امروزی، خصوصاً در کشور ما افغانستان، به دلیل مسائلی از قبیل، پایین……

by lovelysweet

read more

ازدواج

hamidullahhamidi

ازدواج نعمت بزرگ الهی می باشد که توسط آن کار دین ودنیا برابر میشود ودر آن……

by hamidullahhamidi

read more

ازدواج

Arzoorahmany

یکی ازپدیده های مهم ازدواج است ولی متاسفانه درافغانستان نظربه رواج های……

by Arzoorahmany

read more


Back to Top