Search results for: "استقلال"


مصاحبه با دیبا صدیقی…

Back to Top

صلح

dunya afghan

صلح صلح یک کلمه مقدس است که در لغت به معنی سازش آشتی می باشد روش های عادی……

by dunya-afghan

read more

فدرالیزم

jawad3noorzoy

فدرالیزم درکشورهای که گروهای متفاوت از مردم آزادانه با عقاید مذهبی یا معیارهای……

by jawad3noorzoy

read more

بیرق

razia11

بیرق درهر کشور ممثّل ومعرف هویت مردم آن کشور درطول تاریخ است. وطن عزیز ما……

by razia11

read more

۲۴حوت

maeda4

واقعه۲۴حوت هرات هرات یکی از شهرهای مهم افغانستان بشمارمی رود.ودارای سوابق……

by maeda4

read more

بهارجوانی

razia11

  جوانی بهارعمرهرانسان محسوب می شود ودر ردیف بزرگترین نعمتهای الهی قرار……

by razia11

read more

خود مختاری

Haroon Mehrzad

کیفیت و یا وضعیت بودن خود حاکم، به ویژه حق حکومت بر خود را خود مختاری می گویند……

by HraoonMehrzad

read more

زنان

nooriya erfaniyan

بااینکه زنان نیمی ازافرادجامعه راتشکیل میدهنداما درطول تاریخ موردظلم وستم……

by nooriya

read more

خانواده

nooriya erfaniyan

تشکیل خانواده یک امرضروری وخواست خداوندی است.وقتی دختروپسری به سن قانونی……

by nooriya

read more

جنگ

Massihullah Rahmani

جنگ قدیمی ترین وابتدایی ترین وسیله حل اختلافات جوامع بشری است که در عصر……

by massihullah-rahmani

read more

استقلال

Arezoo Heray zad

حمد وسپاس بی قیاس در شعن الله ایست که این عالم را با این زیبای آراسته نموده……

by arezoo-heray-zad

read more

استقلال

lailaariya

استقلال استقلال هدیه داده نمیشود باید آنرا حصول کرد برای بدست آوردن آن باید……

by lailaariya

read more

ورزش..

Asma_Ebrahimi

ورزش یعنی داشتن جسم سالم.. آیا میدانستید ورزش میتواند علاج مرض ها باشد؟؟……

by Asma_Ebrahimi

read more

مــلت

tahmina azizi

هزاران سال است که در زمین پهناور افغانستان مردمی زندگی میکنند که استوارتر……

by tahminaazizi

read more

فوبیال

Alina Afzali

تیم استقلال نوجوانی  دختران و بسران  بهترین تیم استقلال در بین تمام……

by AlinaAfzali

read more


Back to Top