Search results for: "اشتباه"


گاز چیست

samirkhan

مطالعه گاز با نگاهی تازه   ترمودینامیک کلاسیک-  درباره اتم ها هیچ توضیحی……

by samirkhan

read more

گذشتها گذشته

weida

یک انسان موفق هیچ وقت زنده گی خودرا به خاطرگذشته هایش ازبین نمی برد چون افسوس……

by weida

read more

زن

bahar786

زن آن کلمه یا واژه پر محتوا و پر درد و پر از رنجیدگی است که با نبود آن هیچ……

by bahar786

read more

دوستی

Nilofar

زنده گی بدون دوست ،مرگ بدون شاهد است.این طبیعیست که هر انسانی میخواهد دوستانی……

by neloofar

read more

شکست

Omid dorani

شکست بمعنی افتادن و هر گز بر نخاستن نیست . بزرگان مان چه گفته های نیکو داشتند……

by Omiddorani

read more

مادرم.....

ritasaqeb

صدای قلبت آرامشیست که حتی میشود در سردترین لحظات  زندگی گرم بود. چنان……

by ritasaqeb

read more


Back to Top